Politisk forskellige og forskellige på mange andre områder, men et sted er vi helt enige og det er omkring det specialiserede socialområde.

Vi vil sammen kæmpe for de borgere der er på området, vi vil være med til at give dem alle en stemme, for det fortjener de.

Ved budgetforhandlingerne i Fredericia, var der et enkelt parti der gerne så budgetteksten se anderledes ud for beboerne på Kompetence Kollegiet på Nymarksvej.

Resultatet blev to ekstra sætninger der siger, at beboerne ikke må få et tilbud der er dårligere end det de kommer fra.

At flytte beboerne fra en §107 til en § 85 indikere en besparelse og det bliver spændende at følge hvordan Socialudvalget vil løse denne problemstilling uden at forringe tilbuddet til beboerne.

Det er ikke kun på Kompetence Kollegiet man ser menneskeligt kaos, men også omkring Frederiksodde skolen ser vi sårbare børn og unge være en del af manglende politisk vilje, til at løse de pladsproblemer der er.

Ja vi kan blive ved, der er et kæmpe behov for at rette fokus ind på Socialområdet inden det er for sent.

Det hjælper ikke kun at sige, nu skulle budgetterne være retvisende, ja nogle af byrådets medlemmer har udtalt at socialområdet har fået mange penge tilført ved disse budgetforhandlinger, en fair tilgang, men da området gennem mange år har været udsat for besparelser og ændringer, så er det så ramt i dag, at der ud over de tilførte midler burde sendes yderligere midler til området, så der kan ske en udvikling på området.

Danmark har brug for en velfærds revolution og hvorfor ikke starte i vores egen by. Vores by, skal rumme alle. Vores by skal give alle mulighed for at være en del af et fællesskab. Vores by skal give hjælp og støtte, når en fredericianer møder en livskrise. Vores by, skal holde hånden under mennesker, der er ved at falde som følge af sygdom eller ulykke. Vores by skal bygge på ideen om velfærdssamfundet.

Med venlig hilsen

Sune Nørgaard Jakobsen & Jan Filbært