Nature Energy Biogas A/S, der er producerer biogas og vedvarende energi fra organisk affald, meddelte i dag, at det har indgået en endelig aftale, hvorefter Shell Petroleum NV, et helejet datterselskab af Shell plc (Shell) vil erhverve 100 % af Selskabet til en samlet virksomhedsværdi på næsten 2 milliarder USD (1,9 milliarder EUR svarende til 14,3 milliarder danske kroner).

Nature Energy ejer og driver 14 biogasanlæg i industriel skala og en international udviklingspipeline på omkring 30 anlæg i Europa og Nordamerika. Virksomheden anvender en design-byg-egen-drift-model til alle sine projekter. Nature Energys førende position inden for produktion af biogas fra organisk affald understøttes af tre centrale markedsdrivere: reduktion af drivhusgasemissioner; at levere lokal, sikker og økonomisk overkommelig energi; og løse for den stigende mængde organisk affald på en cirkulær måde.

For Shell øger opkøbet yderligere virksomhedens evne til at arbejde med sin etablerede kundebase på tværs af flere sektorer for at accelerere overgangen til netto-nul-emissioner. Det vil også understøtte Shells ambition om rentabelt at øge sin produktion af brændstoffer med lavt kulstofindhold og kundetilbud i sin verdensførende, kundevendte marketingforretning.

Nature Energy er i øjeblikket ejet af et konsortium af institutionelle investorer, herunder Davidson Kempner Capital Management LP, Pioneer Point Partners og Sampension (samlet “NGF-partnerskabet”), med stor erfaring med at udvikle og opbygge europæiske markedsledere inden for energiomstilling og miljøsektorer .

I løbet af de sidste fem år har Nature Energy oplevet en fase med intensiv organisk og uorganisk vækst gennem strategiske investeringer, hvor antallet af anlæg i drift er steget fra 4 til 14, og dets biogasproduktion er vokset fra 37 mm m3 (ca. 1,3 mm MMBtu/år) ) til cirka 180 mm m3 (ca. 6,5 mm MMBtu/år) i dag. Nature Energy har udviklet en række teknologiledede initiativer for at øge biogasudbyttet og tjene penge på andre outputstrømme. Virksomheden har ekspanderet internationalt på tværs af Frankrig, Holland og Nordamerika og beskæftiger mere end 400 mennesker på verdensplan, en femdobling i løbet af perioden.

– Under NGF-partnerskabets ledelse er Nature Energy vokset til en førende producent af biomethan fra organisk affald og har været banebrydende for en standardiseret storstilet kommerciel produktionsproces i Danmark, der skaber højere afgrødeudbytter på gården. Under det nye ejerskab af Shell , vil vores team fortsætte med at fremme sin unikke vision om at frigøre yderligere værdifulde ressourcer fra affaldsmaterialer og samtidig tilbyde sikker og overkommelig energi til kunderne og fremme en cirkulær økonomi, siger Jesper Lok, bestyrelsesformand for Nature Energy og bliver suppleret af Ole Hvelplund, adm. direktør i Nature Energy:

– Denne transaktion ville ikke være mulig uden hele Nature Energy-organisationen, vores talentfulde og dedikerede medarbejdere, vores industripartnere samt vores investorer – som altid har troet på vores mission og har ydet uvurderlige bidrag til Nature Energys vækst og succes. Vi ser frem til den næste vækstfase, og vi er fortsat begejstrede for vores udsigter på kort sigt til at hjælpe med at løse både den nuværende energiusikkerhed og det langsigtede potentiale for biogas, der er beskrevet i REPowerEU-planen.”

Shell er meget tilfredse med købet

– Shells konkurrenceevne inden for brændstoffer med lavt kulstofindhold stammer fra kapaciteter på tværs af værdikæden, der kombinerer en handels- og forsyningsorganisation i verdensklasse med adgang til differentieret teknologi og produktionsaktiver. Opkøbet af Nature Energy vil tilføje en europæisk produktionsplatform og vækstpipeline til Shells eksisterende RNG-projekter i USA. Vi vil bruge dette opkøb til at opbygge en integreret RNG-værdikæde på globalt plan, på et tidspunkt, hvor energiomstillingspolitikker og kundernes præferencer signalerer stærk vækst i efterspørgslen i de kommende år, siger Huibert Vigeveno, Shells downstream-direktør.

Transaktionen er underlagt myndighedsgodkendelser og sædvanlige lukkebetingelser og forventes afsluttet i første kvartal af 2023.

J.P. Morgan Securities plc fungerede som eneste finansiel rådgiver for NGF-partnerskabet ved salget af Nature Energy.