Erhvervsstyrelsen har tildelt det danske Power-to-X-flagskibsprojekt ’Green Fuels for Denmark’ 600 mio. kr. som en del af Danmarks deltagelse i det europæiske IPCEI-program. Midlerne skal gå til at realisere ’Green Fuels for Denmark’-projektets første faser på hhv. 10 MW, 100 MW og 300 MW.

’Green Fuels for Denmark’-konsortiet består af Ørsted, der står i spidsen for udviklingen af projektet, og en række større globale danske logistikvirksomheder, som er: A.P. Møller – Mærsk, Københavns Lufthavne, DFDS, DSV og SAS. Topsoe, Nel og Everfuel er teknologipartnere på projektet, mens COWI er videnspartner. Ved at samle førende danske virksomheder fra både teknologi- samt udbuds- og efterspørgselssiden er ’Green Fuels for Denmark’ ideelt placeret til at udfolde Danmarks store potentiale inden for Power-to-X, så der skabes arbejdspladser og udvikling af industrien.

Støtten fra Erhvervsstyrelsen er et stærkt bidrag til ’Green Fuels for Denmark’, der som flagskibsprojekt kan være med til at fremme Power-to-X-industrien som helhed og levere de grønne brændstoffer, som der er akut behov for, til at sikre Europas regionale energiuafhængighed og bekæmpe klimaforandringerne. ’Green Fuels for Denmark’ – og Power-to-X-industrien generelt – er fortsat afhængig af konkurrencedygtig adgang til vedvarende energi og klar national samt international lovgivning, der fremmer efterspørgslen efter grønne brændstoffer og udfaser fossilbaserede alternativer. Sammen med de nødvendige rammevilkår kan den danske IPCEI-støtte bidrage til at realisere dette banebrydende projekt.

– Vi er meget glade for støtten fra den danske regering til Green Fuels for Denmark-projektet, og vi vil gerne rose Danmark for at gå forrest i kampen mod klimaforandringerne – også i de sektorer, hvor det er vanskeligt at nedbringe CO2-udledningen. Power-to-X kan blive Danmarks næste grønne væksteventyr, og med den rette lovgivning er ’Green Fuels for Denmark’ unikt placeret til at føre an i denne anden fase af Danmarks grønne succeshistorie, siger Anders Nordstrøm, driftsdirektør for Ørsteds P2X-forretning.

I projektets to første faser skal ’Green Fuels for Denmark’ producere vedvarende brint til lastbiler og nok e-metanol til at forsyne et oceangående skib eller adskillige færger. Konsortiet planlægger at påbegynde produktionen af grønt syntetisk flybrændstof, e-kerosin, i projektets anden fase. I ’Green Fuels for Denmark’-projektets senere faser vil projektet kunne producere nok e-kerosin til at modsvare 30 % af forbruget af flybrændstof i Københavns Lufthavn før pandemien. Dette er langt over den samlede mængde flybrændstof, der behøves til indenrigsluftfarten i Danmark.

Om ’Green Fuels for Denmark’

’Green Fuels for Denmark’ er Danmarks førende Power-to-X-projekt, der skal producere brint, e-metanol og e-kerosin for at reducere CO₂-udledningen fra tung transport. Projektet vil blive placeret på Ørsteds Avedøreværk i København, som også skal levere biogent CO₂ til produktion af e-metanol og e-kerosin.

Projektet ledes af et konsortium bestående af Ørsted, A.P. Møller – Mærsk, Københavns Lufthavne, DFDS, DSV og SAS. Topsoe, Nel og Everfuel er teknologipartnere på projektet, mens COWI er videnspartner. Projektet støttes også af Molslinjen, Københavns Kommune og Region Hovedstaden.