Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt, at der opføres 24 seniorboliger beliggende ved siden af Gasværksgrunden i Fredericia.

Seniorbofællesskaber er populærere. Det mærkes også i Fredericia. Både Senior Bo Fredericia og Boligkontoret Fredericia har lange ventelister til nye og eksisterende seniorbofællesskaber. Det viser, at der fortsat er et stort behov for seniorbofællesskaber, og derfor ønsker Boligkontoret Fredericia at opføre et nyt seniorbofællesskab med 24 seniorboliger i hjertet af Fredericia by.

– Vi vil gerne være med til at skabe boligområder og fællesskaber, hvor det er oplagt, at man hjælper hinanden. Det er ingen naturlov, at vi bliver svagelige, fordi vi fylder 65 år, eller fordi vi forlader det aktive arbejdsliv for at gå på pension. Tværtimod, det at bo tæt forbundet med andre mennesker kan have stor betydning for den enkeltes livsglæde og sundhed, da fællesskabet kan være med til at forebygge de dårligdomme, som f.eks. ensomhed kan føre med sig, siger Søren Larsen, formand for Senior- og Socialudvalget.

Seniorboligerne og fællesskabet omkring boligerne er en attraktiv boligform for mange ældre, og det vil både fastholde eksisterende borgere, men også tiltrække nye borgere til Fredericia og kommunen.

– Når børnene er fløjet fra reden, så sælger flere seniorer deres nuværende, forholdsvis store, ejerboliger og der vil typisk flytte børnefamilier ind i de boliger. Så ud over at bygge nogle gode og sunde seniorbofællesskaber, så har vi også mulighed for at trække nye borgere til kommunen, siger Susanne Eilersen, formand for Bosætnings- og Turismeudvalget.

Udover at godkende byggeriet, så gav Fredericia Kommune et grundkapitalindskud på ca. 5.4 mio. kr. Byrådet afsatte grundkapitalindskud på 10 mio. til almene seniorboliger i budget 2021 for år 2023.