Børn og barnlige sjæle, der færdes i Kolding midtby, kan godt begynde at glæde sig. Tre nye legestationer er på vej i Jernbanegade på strækningen mellem Akseltorv og Gråbrødregade. Arbejdet med at sætte de nye legestationer op går i gang tirsdag den 13. december. Går alt efter planen står de tre legestationer klar til brug inden jul.

Den første legestation bliver placeret ved bænkene foran Spejdersport. Denne legestation får elementer af store gummikugler og en balancebom. Den anden legestation placeres foran Friluftsland og består ligeledes af balance-elementer i form af halvkugler. Den tredje og sidste legestation skal ligge ud for Jernbanegade 5 og kommer til at rumme balance-pæle i forskellig højde og hænge-ud-køjer, som man både kan ligge i og sidde på.

De tre legestationer monteres med et gummiunderlag primært ovenpå den eksisterende belægning i gågaden. Der vil med andre ord ikke være gravearbejde i forbindelse med opsætningen. Det er virksomheden Uniqa Group, der har designet de tre nye legestationer i samarbejde med landskabsarkitekter fra By- og Udviklingsforvaltningen. Det er også Uniqa Group, der står for opsætningen.

Sidste midler fra coronapulje
De tre legestationer i Jernbanegade er sidste etape af de såkaldte midtby-projekter, som er finansieret af en coronapulje på 25. mio. kr., som Kolding Byråd etablerede tilbage i 2020. Puljen blev lavet med det sigte at give midtbyen et løft og samtidig støtte erhvervslivet og holde ’gang i hjulene’ under nedlukningen.

– Vi ønskede, at coronapuljen skulle bidrage til at skabe mere liv i midtbyen og gøre det hyggeligere at besøge den gamle bykerne, og det synes jeg i høj grad er lykkedes. Vi har fået nye grønne oaser, bedre opholdspladser, øget tilgængelighed og ikke mindst flere legemuligheder i midtbyen, som mange børnefamilier har efterspurgt, fortæller Jakob Ville, formand for udvalget Plan og Teknik.

Midtbyprojekterne omfatter forskønnelse af Søndergade og Søndertorv, Knudepunktet for enden af Helligkorsgade, Borchs Gård, ’Legeskyen’ på Vestertorv, ny belysning, ledelinjer til blinde og svagtseende i gågaderne, flere træer og bænke i bymidten og altså nu også de nye legestationer.