I Fredericia sker der en række ændringer i buskørslen. I ugerne 27-32 indføres en sommerkøreplan på samtlige ruter, som betyder, at der bliver lidt færre busafgange om morgenen og aftenen.

Samtidig får flere af bybusserne en ændret linjeføring. Det giver bl.a. en bedre betjening af Indre Ringvej, Thorvaldsensvej, Anckers Vej, Håndværkervej samt Sandal-kvarteret. Derudover bliver kørslen forbedret i Industrikvarteret omkring Børup og Europavej.

En af de konkrete ændringer er, at linje 1 (Korskærparken – Banegården – Kaltoftevej) fremover kører ad Indre Ringvej i stedet for Fælledvej som i dag. Passagergrundlaget er større langs Indre Ringvej, og målinger viser, at kun få passagerer benytter stoppestederne på Fælledvej i dag.

Linje 4, 5 og 6 får afgange på nye minuttal. Ændringen giver bedre korrespondance med andre busser og er tilpasset skolernes ringetider.

Bybus-ændringerne er bl.a. resultatet af en offentlig høring, som Fredericia Kommune gennemførte i efteråret 2013.

Store ændringer i skolekørslen

Som følge af den store skolereform, der træder i kraft fra august, sker der ændringer på skoleruten (nr. 541) i Fredericia Kommune.
Eleverne skal fremover være længere tid i skole, og derfor bliver afgangene midt på dagen overflødige. Skolebusserne kommer i stedet til at køre om morgenen og eftermiddagen – der, hvor behovet er.

– Køreplanerne er udformet i tæt samarbejde med Fredericia Kommune, der har valgt, at der skal være én udkørsel om morgenen og to hjemkørsler om eftermiddagen. Ambitionen er, at der skal være mindst mulig ventetid på skolen. Men hvis det skulle opstå, har eleverne fx mulighed for at deltage i lektiecafeen, der er et eftermiddagstilbud, som skolerne ifølge reformen skal stille til rådighed, oplyser Sydtrafik.

Sommerkøreplanen træder i kraft den 29/6. De øvrige ændringer i bybuskørslen sker den 10/8. Skoleruten kører efter den nye køreplan efter sommerferien.

Se de nye køreplaner her: http://www.sydtrafik.dk/køreplaner/fredericia-kommune

(Foto: Sydtrafik )