Da der i november var kommunalvalg samledes hele byrådet i en fælles konstitueringsaftale. I denne aftale var et helt nyt udvalg, et Bosætnings- og Turismeudvalg. Udvalget har til formål at tiltrække både nye fredericianere og turister. Det arbejde er formand Susanne Eilersen (DF) og kommunaldirektør Camilla Nowak Kirkedal klar til.

Det er ikke så ofte set, at en kommunaldirektør og en udvalgsformand i fællesskab stiller op til interview, men når Susanne Eilersen og Camilla Nowak Kirkedal stiller op sammen, så er det fordi turisme- og bosætningsindsatsen er et fokusområde både politisk og i forvaltningen.

For både Susanne Eilersen og Camilla Nowak Kirkedal er det afgørende, at kommunen og forvaltningen kender sine begrænsninger.

– Det er vigtigt, at vi definerer, hvad vi som kommune skal være gode til og hvad andre skal være god til. Jeg tror det er forkert, at kommunen skal stå for det hele. Vi kan sagtens være politisk drevet, selvom vi arbejder tæt sammen med andre aktører. En kommune kan og skal ikke løfte en kommune alene. Det tror jeg, vi er ved at finde vores ben i. Ligesom vores samarbejdspartnere har brug for os, så har vi også brug for dem. Det er sammen vi løfter Fredericia – og ikke hver for sig, siger Susanne Eilersen, formand for Bosætnings- og Turismeudvalget. Hun bliver bakket op af Camilla Nowak Kirkedal:

– Alene kan vi noget – og sammen kan vi det meste. Det er en grundholdning vi også har i kommunen, siger Camilla Nowak Kirkedal, kommunaldirektør i Fredericia Kommune.

Det er nytænkning at samle bosætning og turisme

I valgkampen har både bosætning og turisme været politiske mærkesager på tværs af partierne. Borgmesteren har ved flere lejligheder sagt, at ”forskellen på bosætning og turisme er kun længden af opholdet”, ligesom både Venstre og Dansk Folkeparti har kæmpet meget for denne dagsorden. For Susanne Eilersen har særligt turismedelen haft et stort fokus.

– Ved at vi sætter så meget fokus på de her to områder i ét udvalg og sætter bosætning og turisme sammen, så opdager man, at de hænger meget mere sammen end vi før har tænkt, siger Susanne Eilersen og fortsætter:

– Bosætning og turisme i samspil kan mange ting, når vi binder dem sammen. De er måske hinandens forudsætninger.

Det stiller store krav til forvaltningen, når politikerne på den måde melder klart ud, at de vil arbejde for mere bosætning og turisme. Derfor skal organisationen styrkes, forklarer kommunaldirektøren.

– Med så ambitiøst budget og udspil, der skal vi i organisationen gøre klar. Derfor har vi slået en stilling som turistchef op – og man kan kun være glad og stolt, når det er så stærkt et felt, der har søgt. Jeg glæder mig til, at vi kan byde en ny turistchef velkommen, siger Camilla Nowak Kirkedal.

Selvom der endnu ikke er en organisation på plads og at udvalget endnu ikke er i gang for alvor, så betyder det ikke, at de tiltag der allerede er i gang stopper. Det understreger formand for udvalget, Susanne Eilersen.

– Nu er vi ved at få en organisation på plads, men vi fortsætter og stopper ikke op med det, vi har igangsat. Vi er allerede i gang med at planlægge sommeren. Det er vi tidligere kommet for sent i gang med. Vi er klar over, at vi starter ud i to parallelle spor, men det er vigtigt, at vi kører videre med det, vi allerede har bygget op. Vi er klar over, at når sommeren er gået, så skal de to spor gerne møde hinanden og blive til ét spor fremover. Og så håber vi også, at vi har en turismestrategi på plads efter sommerferien, siger Susanne Eilersen.

Der skal ikke opfindes nyt – for Fredericia har det allerede

En af opgaverne for Bosætnings- og Turismeudvalget er at lave en ny bosætningsstrategi og en ny turismestrategi. Men for Susanne Eilersen kræver det ikke, at man skal opfinde den dybe tallerken, i stedet skal man bruge de aktører og den historie der allerede er i Fredericia.

– Der er en helt enorm løfteevne i den her by. Det er meget imponerende i forhold til, hvad jeg har oplevet i mine tidligere jobs. Der er rigtig mange ildsjæle, der virkelig vil den her by, siger Camilla Nowak Kirkedal.

– Vi går ind til arbejdet med, at vi skal have en vision, der er båret af det, vi allerede kan i Fredericia. Det er vores kulturliv, det er vores historie. Fredericias historie er mere end bare voldanlægget, det rummer så meget mere. Det er klart, at et fæstningscenter skal være en spydspids for Fredericias turismeindsats, men vi skal også være stolte af vores industrielle udvikling, vores religionshistorie og alt det vi her i byen er rundet af, forklarer Susanne Eilersen og fortsætter:

– Vi skal ikke opfinde noget, vi har det allerede.

Turistchef skal skille sig ud

Der er opslået en stilling som turistchef, men det er ikke en DJØF’er, man er på jagt efter, i stedet ønsker man at finde en, der har erfaring fra branchen og en der kan tænke nyt. Det skal være en levende organisation bag, der er med, hvor tingene sker, forklarer Susanne Eilersen og Camilla Nowak Kirkedal.

– Noget af det der er hamrende interessant er, at der er både en turistchef og en projektmedarbejder på kulturkasernen. Det er ikke klassiske embedsmænd med en DJØF-baggrund. Derfor er det vigtigt for os, at turismeenheden er levende ude i byen – og på sigt bliver placeret et andet sted end rådhuset, siger Camilla Nowak Kirkedal.

– De kommer med erhvervserfaring og en baggrund inden for turismeområdet. Jeg tror på turismestrategien. Det handler om at vise byen frem, udover voldene. Vi er gode til selv at kende vores historie, men vi har aldrig fået det længere ud end voldene, siger Susanne Eilersen og fortsætter:

– Mange – selv fra nabokommunerne – kender ikke til 5.-6. juli. Det er trist, når man tænker på, hvor stor en historie det er – og hvor stor national værdi, det har. Det er ikke kun en Fredericia-historie, det er en historie, der også runder, hvordan vi fremadrettet agerer. Jeg tænker på, at vi er stolte af Fredericias historie – og kan vi fortælle den, så løfter det også vores by. Har man lyst til at komme som turist, kan det være, at man også har lyst til at bosætte sig.

Det er et ambitiøst projekt, forklarer kommunaldirektøren, der understreger, at det er en særdeles attraktiv stilling man har slået op.

– Jeg har aldrig set så ambitiøst et projekt i en dansk kontekst. Politikerne er meget ambitiøse i de midler og ressourcer de allokerer. Derfor er det en meget attraktivt stilling. Det er gode samarbejdspartnere i Experience Fredericia og det er en god organisation, man får bag sig. Jeg kan kun glæde mig over, at det er et stærkt felt, der har ansøgt, siger Camilla Nowak Kirkedal.

Image er vigtigt for bosætning

Der er ingen tvivl om, at Susanne Eilersen ønsker et fæstningscenter i Fredericia. Det har i mange år været en klar mærkesag for Dansk Folkeparti, der også ved det seneste budget fik afsat midler til arbejdet. Men som formand for udvalget er det ikke alene turismedelen, der skal være fokus på, det handler også om bosætning. Men her understreger Susanne Eilersen, at de to ting hænger sammen.

– Man skal se bosætning som afhængig af image. Når man vælger at flytte til en anden del af landet, som jeg jo selv har gjort, så har man altid i sit hoved favoritsteder hvor man begynder at søge. Der handler det meget om image, forklarer Susanne Eilersen og fortsætter:

– Hvis jeg skulle flytte til en anden landsdel, så ville jeg være forudindtaget omkring det, man har set og hørt, det man hører i medierne. Horsens var en fængselsby med meget vold, andre steder i landet har man andre slagsider, der bliver fremhævet negativt i medierne.

– Så tænker man, at man skal til trekantområdet, så tror jeg lige nu, at man kigger mest mod Vejle og Kolding eller Middelfart. Det har et image af at være en blomstrende by i udvikling. Middelfart som den hyggelige havneby. Der popper Fredericia ikke op, fordi vi har haft et image af at være en beskidt industriby, narko i de senere år. Så når man tænker over, hvilket billede andre ser, så er det afgørende, siger Susanne Eilersen.

En ting der har været stort politisk fokus på fra andre partier er, for eksempel, at Fredericia skal være en bedre og billigere by at være børnefamilie i. Det er Susanne Eilersen helt enig i, men inden man som tilflytter kigger på det – så skal man først få øjnene op for byen, forklarer hun.

– Vi skal også være en god familieby, det er ret lavpraktisk. Men i første omgang handler det om, hvordan Fredericia popper op i folks bevidsthed. Image er et altoverskyggende ord. Og det kan turisme være med til at løfte. Derfor tror jeg turisme og bosætning går hånd i hånd, siger Susanne Eilersen.

Flere elementer i spil

Når det kommer til bosætning er svaret ikke kun en enkelt indsats, men der skal mere til, siger Susanne Eilersen.

– Jeg tror også, vi skal opruste samarbejdet med vores store virksomheder. Vi har flere arbejdspladser, end vi har folk til at besætte. Derfor skal vi være opmærksomme når vores virksomheder søger medarbejdere, for der skal vi have fat i hele familien og vise hvad vi kan tilbyde. Hvordan får vi fat i, at familierne vælger Fredericia og ikke vores nabokommuner?, siger Susanne Eilersen og fortsætter:

– Vi skal også kigge på boformerne. Har vi det folk søger? Vi har heller ikke uanede mængder af jord, vi kan udlægge til nye parcelhusgrunde – skal vi så kigge på nogle områder i byen og gøre dem attraktive igen. Der bliver bygget ved gymnasiet, som umiddelbart bliver flot og løfter området fra de forfaldne industribygninger. Der er flere områder, hvor man kunne gøre noget anderledes. Vi skal se på mulighederne – vi skal se, hvad der kan lade sig gøre.

Det nye Bosætnings- og Turismeudvalg består af Susanne Eilersen (DF) som formand, John Nyborg (A) som næstformand og medlemmerne Niels Martin Vind (V), Cecilie Roed Schultz (Ø) og Christian Bro (A).