Prisen som årets forening 2022 går til Fredericias Unikke Idrætsforening, fordi de på kort tid har skabt en forening, hvor alle mennesker med behov for ekstra støtte kan finde en plads i fællesskabet. På DGI Sydøstjyllands årsmøde i november blev FUI hyldet for deres målrettede indsats.

Formanden for FUI er både glad, stolt og rørt over anerkendelsen og at en lille nystartet forening bliver valgt som årets forening 2022 i Sydøstjylland.

– Vi kunne ikke ønske os et større skulderklap end at blive årets forening 2022. Det betyder meget for vores frivillige, at deres indsats er blevet set og anerkendt. Det gør en forskel, at der er andre, som oplever, at det vi gør, giver mening. Det giver os motivation til at gøre endnu mere og fortsætte med at lave tilbud og aktiviteter, så vi kan få endnu flere med i vores fællesskab. Det er helt sikkert vores ambition, at alle mennesker i Fredericia Kommune, som har behov for ekstra støtte, bliver medlem i FUI, siger Rasmus Thomsen, formand for Fredericias Unikke Idrætsforening.

Udover anerkendelsen som årets forening følger en præmie på 10.000 kr., som FUI kan bruge på at skabe flere aktiviteter og bedre forhold for medlemmer og frivillige.

I DGI Sydøstjylland var der ingen tvivl om, at Fredericias Unikke Idrætsforenings målrettede indsats er værdig til prisen som årets forening 2022.

– Fredericias Unikke Idrætsforening har formået at skabe en forening for mennesker, der kan være udfordret på at tage del i det ordinære foreningsliv. Det har de gjort meget målrettet og helt på medlemmernes præmisser. Vi er overviste om, at den rummelighed og støtte foreningen tilbyder gør en positiv forskel for medlemmerne. For os var der ingen tvivl om, at de skulle være dette års forening og vi håber deres måde at arbejde på kan inspirere andre foreninger til tænke i samme retning eller implementere lignende tiltag, siger Marianne Aas Thorsen, suppleant til DGI Sydøstjyllands bestyrelse og en del af udvælgelseskomiteen.

Opskriften på en succes

Fredericias Unikke Idrætsforening har på blot 7 måneder formået at få mere end 80 medlemmer samt 10 frivillige. Foreningen er målrettet psykisk sårbare og socialt udsatte mennesker. Aldersgruppen er i øjeblikket 19-67 år og kendetegnende for dem alle er, at de har svært ved at komme ind i traditionelle fællesskaber. Det kan skyldes angst, PTSD, stress, depression, ensomhed eller lignende, der gør det svært at opbygge og fastholde sociale relationer og som derfor kræver ekstra støtte fra foreningen.

– Mange af vores medlemmer har udfordringer med ensomhed, isolation og tanker, der i perioder gør livet svært. Men i FUI kan de komme præcis som de er og spejle sig i hinanden, uanset om de har en god eller en dårlig dag. Foreningen bliver et frirum fra kommune, Jobcentret og noget af det, medlemmerne ellers slås med, siger Rasmus Thomsen.

FUI tilbyder medlemmerne otte forskellige aktiviteter, som varierer i intensitet, repræsenterer både holdsport og individuelle idrætter og ikke kræver særlige forudsætninger for at være med. Dertil minimerer foreningen barrieren for at dyrke idræt ved at tilbyde fleksible betalingsmuligheder, hjælp til transport, træningsmakkerskaber og ekstra støtte gennem en fast kontaktperson.

– Vi bruger tid på at opsøge vores medlemmer og få dem til at føle sig trygge fra begyndelsen. Det kan være ved en personlig snak med dem, hvor vi lytter til deres behov. Det kan være de har udfordringer med støj, lys, mange mennesker på et sted eller den helt normale frygt for ikke at passe ind. Det taler vi om, så medlemmerne oplever, at der er rummelighed til, at de også kan have en plads, fortæller Kasper Thorsager Jørgensen, idrætskoordinator i Fredericia Kommune og fast tilknyttet FUI.

I FUI kan medlemmerne frit vælge mellem blandt andet fodbold, gåture, bowling, floorball, volleyball med mere. For Kasper Thorsager Jørgensen er det det vigtigt, at medlemmerne har flere aktiviteter og idrætter at vælge imellem:

– Vi oplever ofte, at vores medlemmer synes de fysiske barrierer er større end de mentale. De har måske dårlig ryg, udfordringer med overvægt eller er i dårlig fysisk form. Det får dem til at tænke, at de ikke er gode nok, at det er for svært at dyrke idræt og at der ikke er plads til dem i en idrætsforening. De barrierer prøver vi at bryde ned ved at give dem en lille ekstra håndsrækning, der i sidste ende kan blive til noget stort både for den enkelte og for os alle sammen, afslutter Kasper Thorsager Jørgensen.