Fredericia Kommuner vil i de kommende år satse stort på sportsevents. Man vil tiltrække større danske og internationale sportsbegivenheder til kommunen. Til det formål bliver der ansat en medarbejder dedikeret til til den opgave, og det opponerer Nye Borgerlige imod. Både forvaltningen og Kultur- og Idrætsformand, Peder Tind (V), afviser kritikken og kalder det en nødvendighed.

I budget 2023 er der afsat midler til, at man skal tiltrække nationale og internationale sportsbegivenheder til Fredericia. Det var et ønske, der var fremsat af Venstres byrådsgruppe, der med Peder Tind i spidsen, ønsker at fremme kulturen og idrætten i Fredericia Kommune, og det koster.

På Kultur- og Idrætsudvalgsmødet den 2. december var det på dagsordenen, hvordan midlerne skal fordeles på årsplan i 2024, 2025 og 2026. 200.000 kroner skal gå til den årlige kultur og idrætsfest, 600.000 kroner går til en stilling på området og 1,2 millioner kroner skal gå til gennemførelsen af sportsbegivenhederne.

I budgetforliget, der blev indgået, står der følgende:

– Der skal være mulighed for, at Fredericia Kommune kan tiltrække nationale og internationale sportsbegivenheder m.v. og afholde arrangementer til gavn for det lokale idrætsforeningsliv. Der skal dedikeres medarbejderressourcer til disse opgaver. Forligspartierne er enige om at afsætte en samlet pulje til disse formål, hvoraf midler til tiltrækning af begivenheder udmøntes af Økonomi- og Erhvervsudvalget efter indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget. Tiltrækning af begivenheder vil ske ud fra den kommende sports- og eventstrategi, som skal udarbejdes og vedtages på baggrund af Vision2032.

Karsten Byrgesen: Det strider imod budgetaftalen

Da punktet om fordelingen af pengene skulle vedtages på kultur- og idrætsudvalget var med et flertal bestående af Socialdemokratiets tre mandater i udvalget og Venstres ene, mens Nye Borgerlige stemte imod og kom med en mindretalsudtalelse.

Byrgesen forstår ikke, at man vil bruge så mange penge nu og her, slet ikke når der allerede er ansatte i afdelingen, der kunne arbejde med det projekt. Foto: AVISEN

– Nye Borgerliges Karsten Byrgesen – kan ikke tiltræde at Kultur- og Idrætsudvalget beslutter at udvide den kommunale medarbejderstab med en nyoprettet og varig stilling med en årsløn på kr. 600.000,-. Ansættelsen er IKKE i overensstemmelse med det vedtagne budget 2023.

Karsten Byrgesen mener, at Fredericia Kommune skal bruge de ressourcer, der allerede er ansat til at skabe og udvikle events i byen.

– Jeg undrer mig over, at der står i budgetforliget, at der skal afsættes medarbejderressourcer. Vi har allerede en eventkoordinator ansat, og det lykkedes os at afvikle VM i orienteringsløb. Hvis hensigten har været at ansætte en ny medarbejder skulle det have stået direkte i budgetforliget, siger Karsten Byrgesen, der ikke forstår, hvorfor der skal bruges flere midler samtidig med, at der fyres andre steder i kommunen. Det er ikke i orden, slår han fast.

Fra venstre, Peder Tind (V) og Palle Dahl (O) til VM i orienteringsløb, der afholdt en afdeling i Fredericia.

Udvalgsformand: Vi skal ikke tiltrække Formel 1 – men det kræver en investering at tiltrække store events

Udvalgsformand Peder Tind (V) afviser kritikken og mener, at det er logisk, at man ansætter en ny medarbejder, selvom det ikke direkte står i forliget.

– Vi har vedtaget, at vi skal afsætte en ramme på to millioner kroner, og den opgave lægger hos at udmønte. Vi skal se, hvordan de skal bruges og rammesættes. Forvaltningen er kommet med en indstilling, og den følger jeg sammen med et flertal. Det er den rigtige måde at skære det på. Jeg synes, at det er naturligt, at vi får gode kræfter ind som kan lægge et stort stykke arbejde i at trække til og udføre dem. Det er et kæmpe arbejde, og den opgave kan vi ikke bare give den nuværende forvaltning Vi satser på det her område og ønsker branding på de her områder. Derfor er det vigtigt, at vi ikke bare ønsker mere uden at bede nogen om at gøre det. Vi kan ikke få folk til at løbe hurtigere, og derfor skal vi have ansat en kompetent person, siger Tind.

Tind slår fast, at det ikke er muligt for den nuværende forvaltning at lave det stykke arbejde, som satsningen kræver. Udvalgsformanden har store ambitioner, og selvom der ikke kommer Formel1 til Fredericia, er de udtænkte sportsbegivenheder noget, som vil øge turismen og skabe omsætning i Fredericias detailhandel.

– Når man ønsker at kaste mere lys på events, og tiltrække sportsbegivenheder til Fredericia, er man nødt til at tilføre ekstra ressourcer. Spørger du andre kommuner, der har ambitioner som os, så kræver det at have mod nok ressourcer. Man laver ikke bare et event. Nogen skal arbejde meget målrettet med det, og det kommer vi til, udtaler Peder Tind.

I første omgang mener Tind, at det er en kommunal opgave at løfte eventsene.

– Vi vil gerne indgå partnerskaber. Vi skal have specialforbund og sponsorer med. Vi har et ønske om at samarbejde, men som kommune har vi ambitioner, og derfor skal vi også selv lægge noget i det, og det gør vi med det her. Vi skal derfor gå forrest, og så må vi se på det med private aktører, når vi står med de konkrete events, fortæller Peder Tind.

Opbakning fra Kasper Findahl

Fredericia Kommunes Kultur- og Idrætschef mener ikke, at stillingen er overflødig. Foto: AVISEN

I sagsfremstillingen fremgår det, at det er forvaltningen, der har vurderet, at der skal ansættes en medarbejder dedikeret til at arbejde med sportsevents.

– At arbejde ambitiøst og kontinuerligt med tiltrækning og afvikling af store internationale sportsevents er en indsats, som kræver mange ressourcer, både strategisk og operationelt. Det kræver også flere ressourcer, end vi råder over i dag, hvis vi skal nå ambitionsniveauet, siger kultur- og idrætschef i Fredericia Kommune, Kasper Findahl og oplyser, at der endnu ikke er lavet en jobbeskrivelse.

Findahl mener ikke, at den medarbejer, som skal ansættes, kommer til at gøre den nuværende eventkoordinator-stilling overflødig.

– Hvis vi skal nå det ambitionsniveau, der er for området, skal der tilføres flere ressourcer. Vi vil gerne sørge for at de “rigtige” events tiltrækkes, ligesom vi gerne vil sikre os, at events fra 2024 og frem aktiverer byen på bedst mulig måde og bliver et stort aktiv for borgerne. Udover tiltrækningen af selve eventet, er der tre ressourcetunge faser i afviklingen af et event: Vi arbejder med sideevents i tiden op til selve eventet. Formålet med sideevents er at aktivere borgere, skoler og andre til bevægelse og idræt. Så kommer afviklingen af selve eventet, og derefter følger der en række aktiviteter, hvor vi gerne vil understøtte, at den sportsgren, selve eventet udspringer af, har mulighed for at fortsætte aktiviteter, der styrker fredericianernes lyst og mulighed til mere idræt, leg og bevægelse, skriver Kasper Findahl i et skriftligt svar til AVISEN.

Kommunaldirektør Camilla Nowak Kirkedal ser til, imens løberne giver den gas i Fredericias gader. Foto: AVISEN

Kommunaldirektør: Det er okay at ansætte en konsulent

I en tid, hvor der skulle spares penge i bugettet, kan det virke besynderligt at ville ansætte en ny medarbejder. Samtidig viser en undersøgelse, at ni ud af ti kommunaldirektører på landsplan mener, at der kan effektiveres i kommunerne.

– I takt med en teknologisk og digital udvikling, vil der helt sikkert kunne findes effektiviseringer. Den vurdering deler jeg med mine kollegaer fra de andre kommuner. Effektiviseringerne kan frigive mere tid til andre opgaver som eksempelvis den nære pleje. I seneste budget er der også sat midler af til at arbejde med regelforenkling og afbureaukratisering på folkeskole- og dagtilbudsområdet, den indsats har jeg også store forventninger til, skriver kommunaldirektør i Fredericia Kommune, Camilla Nowak Kirkedal.