Den 14. oktober bliver cykelstien mellem Trelde og Fredericia indviet officielt. Dagen markerer en væsentlig forbedring i cykelsikkerheden mellem de to byer.

’Jeg er så glad for min cykel’, sang Povl Kjøller i 1973, og nu kan borgerne i Trelde og omegn synge samme sang, når de skal frem og tilbage mellem Fredericia og Trelde.

En ny cykelsti er nemlig klar på strækningen. Den er dobbeltrettet, oplyst og indvies officielt den 14. oktober.

– Det ligner måske nok enhver anden stribe asfalt, men det er en stribe asfalt, der har stor betydning for sammenhængskraften mellem Trelde-området og Fredericia. Det bliver nemmere og mere sikkert at tage cyklen frem og tilbage, og det gør det uden tvivl mere attraktivt, siger borgmester Steen Wrist.

Formanden for Teknisk Udvalg er glad for, at cykelstien er oplyst.

– Normalt laver vi ikke belysning af cykelstier uden for byerne, men her har vi prioriteret det. Hvis 7.-8. og 9. klasses eleverne fra Trelde skal tage cyklen i skole en november morgen, så skal stien være oplyst. Der skal være gode, sikre forhold, siger Christian Bro.

Binder kommunen bedre sammen

Det har i mange år været et stort ønske i området, at der kom en god og sikker cykelforbindelse mellem Fredericia og Trelde-området.

– Det handler jo om at binde kommunen bedre sammen. Når vi laver de her forbindelser, så er det ikke kun en fordel for dem, der allerede bor der, det gør også området mere attraktivt for tilflyttere, siger medlem af Teknisk Udvalg Kenny Bruun Olsen, der bragte forslaget om den nye cykelsti med til budgetforhandlingerne til budget 2021.

Den nye cykelsti mellem Fredericia og Trelde-området er cirka 4,5 kilometer lang. Ud over cykelstien er der også flere andre tiltag, der skal være med til at forbedre cykelsikkerheden mellem Fredericia og Trelde-området.

  • Treldevej er gjort mere farbar og rettet ud inde mellem Egehavevej og Fredericia
  • Det skarpe sving tæt ved Egeskov Skovvejs tilslutning på Treldevej er rettet ud
  • Skullebjergvej er udvidet med 1 meter på nordsiden
  • Skullebjergvej og Østerbyvej har også fået dobbeltrettet cykelsti ud til Østerby
  • Der er etableret et nyt lyskryds ved Nordre Kobbelvej
  • Der etableres cykelstier i begge sider på Nordre Kobbelvej ud til Egeskovvej
  • Der etableres en cykelrasteplads med bænke ved Skullebjergvej-Ryttergrøften