De kommende år skal der bygges tre nye børnehaver i Middelfart og Strib, og den første skal starte op allerede i 2023. Børn, Kultur, og Fritidsudvalget har netop sendt planerne i høring.

Når Børnehuset i Naturbyen i slutningen af 2023 åbner dørene, bliver det forventeligt i lånte lokaler ved Lillebæltsskolen. Her oprettes den nye institution med leder, medarbejdere og børn, som sammen flytter til Børnehuset i Naturbyen, når det efter planerne står klar i foråret 2025. Modellen er inspireret af forløbet med Børnehuset Hyllehøj, hvor man med succes har oprettet en helt ny institution i andre lokaler indtil børnehuset er bygget færdigt.

– Der mangler en del børnehavepladser i Middelfart midtby og Strib. Derfor er det vigtigt, at vi finder nogle gode løsninger mens de nye institutioner opføres. Ved at oprette Børnehuset i Naturbyen i andre lokaler, skaber vi en god og stabil ramme for børnene indtil deres helt nye institution står færdig. At gøre det på den her måde er afprøvet på Hyllehøj, og vores oplevelse er, at man er rigtigt glade for at være en hel institution fra start, siger formand for Børn, Kultur og Fritidsudvalget, Lars Vigsø.

Udvalget har netop sendt forslaget i høring, så de berørte får mulighed for at blive hørt inden den endelige beslutning tages i starten af næste år.

Børnehuset i Naturbyen får i første omgang 48 børnehavepladser, og vil efter planen få til huse i Ø-fritten ved Lillebæltskolen. Her huser den selvstændige bygning aktuelt SFO-børnene fra Lillebæltskolens 2. og 3. klassetrin. De vil i de to år mens der bygges ved Naturbyen være i Lillebæltskolens øvrige lokaler.

Gode erfaringer fra Hyllehøj inspirerer

Modellen med at oprette et børnehus tidligt og efterfølgende flytte i de blivende lokaler er anvendt ved Børnehuset Hyllehøj. Her har det givet stor værdi for forældre og børn, som tidligt er blevet tilknyttet Børnehuset Hyllehøj. Der er blandt andet etableret en gruppe af børn og personale, som sammen flytter over i den nye institution, når den står færdig.

I processen er flere mulige lokaliteter samt en midlertidig pavillonløsning blevet undersøgt. Men det er for dyrt at etablere en pavillonløsning som ved Hyllehøj, der kostede 9,6 mio. kr. for en periode på kun to år fra sommeren 2023 til sommeren 2025. Derfor har Dagtilbud sammen med Middelfart Kommunes ejendomscenter undersøgt en række forskellige kommunale og private bygninger i processen. Men det har vist sig meget dyrt at ombygge til permanent ophold for børn. Ombygning af Ø-fritten til børnehavebrug vil koste 3,2 – 3,5 mio. kr.

Forslaget er i høring hos Lillebæltskolens bestyrelse og MED-udvalg frem til 12. januar 2023.