Psykisk sårbarhed er på dagsordenen i Danmark. Nye veje skal findes hen imod recovery – at komme sig! Civilsamfundet skal inddrages, og frivilligheden er her en central aktivitetsform.

SIND Fredericia inviterer derfor til åben aktivitets-workshop for alle kommende, nuværende og evt. tidligere frivillige, der har ideer og lyst til at starte en ny aktivitet i SIND Fredericia.
Deltagerne skal høre et inspirerende oplæg, fra SIND’s landsdækkende foredragsaktivitet, om frivillighed og recovery. Derefter findes frem til, hvilken ny aktivitet vi i SIND Fredericia vil satse på for vores borgere med psykisk sårbarhed.
Workshoppen er torsdag den 24. november kl. 17.30-20.30 i Kulturcaféen i Danmarksgade og der bydes på lækker mad fra genboen, restaurant Afandi.

– Jeg håber, at vi i aktivitets-workshoppen får gode idéer, og får sat kreativiteten i spil, siger SIND-lokalformanden Bjørn Medom Nielsen.

– Målet er at vi sammen finder en fælles retning for en ny aktivitet til SIND Fredericia, med udgangspunkt i de behov vi lokalt oplever. Fredericia har ingen store psykiatriinstitutioner, så vi må selv udvikle idéer og skabe rammer, fastslår lokal-formanden.

Han håber på en ny aktivitet i regi af SIND Fredericia, godt støttet af erfarne frivillige i SIND Fredericia.
Aktiviteten er støttet af Den Obelske Fond, og bliver faciliteret af SIND Landsforeningen for psykisk sundhed.