Mandag den 10. oktober tager Vejdirektoratet hul på arbejdet med at udskifte fugerne på Elbodalbroen mellem Vejle og Fredericia. Det er forventningen, at arbejdet kommer til at strække sig frem til midten af december.

Fugerne på Elbodalbroen på motorvejen E20 ved Taulov har udtjent deres værnepligt og er nu så nedslidte, at det er blevet tid til at udskifte dem.

Den opgave går Vejdirektoratet i gang med mandag den 10. oktober, og hvis alt går efter planen, så er renoveringsarbejdet afsluttet i midten af december.

Vejarbejdere vil dog allerede være at finde på motorvejsbroen i dag, da der skal laves åbninger i autoværnet, inden man kan gå i gang med at lave en overledning.

Sådan foregår arbejdet

Udskiftningen af fugerne bliver udført på en brohalvdel ad gangen og kræver, at man samler trafikken på den anden brohalvdel, hvor der så vil være ét spor i hver retning.

Fugerne er en vigtig del af broen, da de sørger for, at brodækket kan bevæge sig, når der er temperatursvingninger eller andre bevægelser på grund af vejr og vind. Fugerne sikrer, at brodækket kan udvide sig i sommervarmen og trække sig sammen i vinterkulden, uden at der bliver et hul i kørebanen. Desuden sikrer fugerne også, at der ikke løber vand ned i brodrageren, som kan medføre skader på betonkonstruktionen.

I forbindelse med udskiftningen af fugerne på Elbodalbroen vil der desuden blive udført en mindre reparation på nabobroen Mølleåbroen, som skal have nyt fugebånd i den eksisterende fuge.

Information til trafikanterne

Der vil, mens arbejdet står på, være nedsat hastighed og overhalingsforbud på strækningen. Der må derfor forventes en del kødannelse – særligt i myldretiden.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.

På Vejdirektoratets trafikkort kan man altid holde sig opdateret om den aktuelle situation på statsvejene og få viden om restriktioner for trafikken, konkrete vejarbejder og øvrige trafikmeldinger.

Læs mere på Trafikinfo.dk