Fredericia, Lemvig, Frederikshavn, Brønderslev, Tønder, Vordingborg, Thisted og Allerød kommuner får i alt 43,3 mio. kr. til at etablere makerspaces og uddanne lærere. Dermed har VILLUM FONDEN nu støttet, at elever får mulighed for at arbejde med teknologier og skabe produkter i en fjerdedel af landets kommuner.

Kernen i årets makerspaces er kritisk og konstruktiv tænkning over teknologi og konkret arbejde med de mange muligheder, teknologi kan give os. Med bevillinger fra VILLUM FONDEN kan otte kommuner nu etablere makerspaces og igangsætte forløb, hvor elever kan udforske digitale teknologier. I makerspaces får børn og unge materialer og teknologier mellem hænderne og undersøger, hvordan de kan bruge dem til at løse virkelighedsnære problemstillinger:

– Vi kan se, at rigtig mange kommuner er optaget af, at børn får kompetencer til at handle kompetent og ansvarligt i den digitaliserede verden. De går i gang, også uden fondsstøtte. Så vi er glade for at kunne skubbe til en udvikling, hvor kommuner – både med og uden bevilling fra os – inddrager makerspace i deres undervisning, siger fondsrådgiver Jette Hundahl Mikkelsen fra VILLUM FONDENs område for børn, unge og science:

– Vi har en særlig interesse for, at undervisningen i makerspace engagerer både drenge og piger. Undervisningen skal opleves som relevant og motiverende for alle børn, så de – uanset køn – ved noget om teknologi og forstår, hvordan det påvirker vores samfund og demokrati og kan se det som en mulig fremtid.

Se makers: I videoen kan du se seje unge ‘makers’ fra Langsøskolen og Buskelundskolen i Silkeborg fortælle, hvad de arbejder med i deres makerspace.

Årets projekter

Årets ansøgninger viser mange forskellige måder at sætte digitale teknologier i spil i undervisningen. Arbejdet med makerspaces rummer forskellige tilgange og metoder afhængig af den enkeltes kommunes strategier, mål og visioner.

De otte kommuner, der har modtaget bevilling i denne runde er: Fredericia, Lemvig, Frederikshavn, Brønderslev, Tønder, Vordingborg, Thisted og Allerød.

I Fredericia Kommune vil de etablere makerspaces på alle kommunens 14 skoler. De ønsker at skabe en struktur, hvor alle børn uanset køn og baggrund får mulighed for at arbejde med teknologier i både skole og fritid:

– Med makermiljøer på alle skolerne i Fredericia får vi en helt fantastisk mulighed for at skabe rammerne for, at børn og unge kan motiveres og glædes ved at arbejde kreativt, problemløsende og samskabende. Alle vores piger og drenge – uanset baggrund – skal have de bedste muligheder for at blive klar til en verden, hvor digitale teknologier både er en udfordring og en forudsætning. Det får de nu, siger projektleder Kia Skovbo Ehlers fra Børn, Unge og Kultur i Fredericia Kommune.

Makermiljøer for alle i Fredericia

Gennem ”Makermiljøer for alle” får elever nem adgang til teknologier i både skole og fritid, så der bliver skabt øget chancelighed i Fredericia Kommune. Kommunen vil skabe kreative og inspirerende læringsrum med digitale og analoge teknologier på alle 14 skolematrikler i kommunen.

Projektet vil skabe en struktur, der kan fremme teknologiforståelse i både skole og fritid, så piger og drenge med alle baggrunde oplever at arbejde problemløsende, eksperimenterende og samskabende med koblinger til deres hverdag. I projektet er der et særligt fokus på at styrke pigernes selvbillede i forhold til egen teknologiske handleevne og deres interesse inden for STEM-området.

Der iværksættes kompetenceudvikling af pædagogisk personale og uddannelse af TEK-vejledere, TEK-pædagoger og TEK-elevagenter så der bliver etableret en stærk makerkultur, hvor eleverne bliver dannet og uddannet til at forholde sig kritisk, konstruktivt og medskabende til verden – både den analoge og digitale.

VILLUM FONDEN bevilger ca. 5,6 mio. kr. til projektet, der løber over en fireårig periode fra 2023 til 2027. Projektet bliver kørt af Børn, Unge og Kultur i Fredericia Kommune.

Stor glæde i Fredericia Byråd

Det drejer sig helt præcist om 5.681.180 kroner over de næste fire år. Det er midler, der sammen med en egenfinansiering fra Fredericia Kommune på 9.3 millioner kroner skal være med til at give alle kommunens folkeskoleelever et fagligt løft, når det kommer til demokratisk dannelse og uddannelse i et digitalt samfund. 

Og det er noget, der vækker begejstring hos byrådet.

Steen Wrist (tv) og Ole Steen Hansen (th) er meget glade for fondens støtte. Arkivfoto.

– Det er fantastisk, at Villum Fonden støtter Fredericia Kommune med et stort beløb til en særlig vigtig dagsorden. Med midlerne kan vi sætte endnu mere strøm til vores ambition om, at alle fredericianske børn og unge dannes og uddannes til at være medskabere af en bæredygtig og grøn fremtid, hvor kompetencer som kritisk tænkning, kreativitet og teknologisk mestring er afgørende. Her er arbejdet med digitale teknologier helt centralt, siger borgmester Steen Wrist.

Rød tråd i arbejdet med teknologiforståelse

Der er allerede nu stort fokus på at få flere unge til at vælge en uddannelse inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik – nemlig de såkaldte STEM-uddannelser. Derfor er det vigtigt, at børn og unge tidligt i livet bliver fortrolige med blandt andet digitale teknologier.

Pernelle Jensen (V). Arkivfoto: AVISEN

– Vi står foran en unik mulighed, hvor vigtige kompetencer som blandt andet teknologiforståelse bliver en integreret del af undervisningen for alle kommunens folkeskoleelever uanset køn, alder og baggrund. Flere unge skal inspireres til at vælge en uddannelse inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik. For at lykkes med dette projekt er det nødvendigt, at vi skaber en rød tråd i arbejdet med teknologiforståelse fra 0 til 25 år, så vi sikrer erhvervslivet de rette kompetencer i fremtiden. Med Villum Fondens midler tager vi de næste vigtige skridt mod dette mål, siger formand for Unge- og Uddannelsesudvalget Pernelle Jensen.

Villum Fondens støtte til Fredericia Kommunes projekt går ikke kun til at etablere de fysiske rammer på folkeskolerne. Fondsmidlerne og den kommunale egenfinansiering skal også bruges på et afgørende kompetenceløft af både lærer, pædagoger og ledelse.

– Vi ved, at en del af de elever, der ikke trives i de klassiske undervisningsmiljøer, motiveres af en mere involverende, kreativ og praksisnær tilgang. Derfor er det afgørende at både lærere og pædagoger kompetenceløftes til en undervisningsform, hvor det er muligt. For i bund og grund handler det om, at børn og unge med alle baggrunde får de bedste muligheder for at lykkes både i skolen og i livet, siger formand for Børne- og Skoleudvalget Ole Steen Hansen.

Fakta om projektet 

• Fredericia Kommunes 14 skolematrikler vil i udgangen af skoleåret 24/25 have etableret kreative, inspirerende makermiljøer– det vil sige læringsrum med digitale og analoge teknologier såsom blandt andet 3D-printere, laserskære, microbits og programmering.

• Målet er, at mere end 3000 folkeskoleelever fra 0. – 10. klasse undervises i designprocesser og teknologiforståelse i løbet af projektperioden.   

• I forbindelse med projektet uddannes 56 TEK-vejledere og 30 TEK-pædagoger. Derudover skal 300 lærere deltage i co-teaching, 240 lærere skal deltage i SPOT-kurser med fokus på grundlæggende teknologiske kompetencer, og alle skoleledere skal arbejde med strategisk ledelse af makerkultur for at sikre den lokale forankring af arbejdet med designprocesser og teknologiforståelse.

Om Makerspace

Et makerspace er et værksted, som er indrettet, så elever kan arbejde med både digitale teknologier og analoge håndværk. Her designer og konstruerer eleverne med alt fra laptop til loddekolber og limpistoler.

Etableringen af makerspaces sker som led i VILLUM FONDENs mål om, at science skal opleves som vedkommende og inspirerende i skolen og fritiden – og som mulig levevej. For info se uddelingsområdet Børn, unge og science.

Sideløbende med etableringen af makerspaces har VILLUM FONDEN igangsat et evalueringsprojekt af satsningen, der skal vise, hvordan makerspaces kan blive en integreret del af undervisningen i folkeskolen. Læs mere om evalueringen.