Det er på grund af håndtering af et maritimt fartøj på havnen, at der er behov for et midlertidigt militært område, hvor der er adgang forbudt for udenforstående.

Politidirektøren i Sydøstjyllands Politi har samtykket i oprettelsen af det midlertidige militære område, der vil være gældende i perioderne

  • 7. september 2022 kl. 10.00 til 9. september 2022 kl. 18.00 og
  • 14. september 2022 kl. 8.00 og indtil håndteringen af skibet er tilendebragt. Forventeligt omkring kl. 16.00 samme dag

Området bliver på Vestkajen af havnen og vil blive tydeligt markeret med skilte. Der vil være kontrol med området i perioden.

Flytningen af fartøjet hænger sammen med rotation af mandskab, der deltager i NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland.