Flere og flere vil bo i Middelfart Kommune, og nu har befolkningstallet passeret en stor milepæl. Den seneste opgørelse viser nemlig, at der nu er over 40.000 indbyggere i kommunen.

Det er populært som aldrig før at bo i Middelfart Kommune, og set over de sidste fem år har Middelfart Kommune haft den største vækst i indbyggere på Fyn – og den næststørste i hele Region Syddanmark. Og nu er indbygger nummer 40.000 altså kommet til. Det er en lille nyfødt pige, som sammen med sin storesøster og forældrene Terese og Anders bor ved Bro Strand. Mandag besøgte borgmester Johannes Lundsfryd Jensen familien med en gave til den nye borger og blomster til forældrene.

– Det er fantastisk, at så mange mennesker har lyst til at bo og stifte familie i vores skønne kommune. Vi oplever lige nu en positiv spiral, hvor både borgere og virksomheder kan se perspektivet i at flytte til Middelfart Kommune. Derfor har byrådet også taget både attraktivitet og bæredygtig vækst med i vores nye vision. For vi skal holde fast i den positive udvikling på en ansvarlig måde og sikre, at vi også fremover er Danmarks grønne vækstkommune, siger borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.

Tilflytningen er blandt andet et resultat af en målrettet indsats fra byrådet, som siden 2014 har haft attraktivitet som en af sine målsætninger. Væksten ses også tydeligt i salget af jord til virksomheder, som i 2021 slog rekord med hele 128.000 kvadratmeter, som både skal anvendes til udvidelser af eksisterende virksomheder og til, at nye kan slå sig ned i Middelfart Kommune.

– I byrådet har vi sammen arbejdet målrettet med en vækststrategi, der skal sikre os fundamentet for fremtidens velfærd. Den store lyst til at investere i kommunen er ét af tegnene på, at vores fælles arbejde lykkes. Samtidig har vi et stort fokus på at understøtte vores bæredygtige lokalsamfund, så hele kommunen også fremadrettet er attraktiv og kan tiltrække flere nye borgere, siger borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.

Fra 1. juli 2017 til 1. juli 2022 er indbyggertallet i Middelfart Kommune steget med 1.815 personer. Det svarer til en vækst på 4,8% og er den højeste stigning på Fyn. I hele Region Syddanmark er det kun Vejle, der har oplevet en større vækst i samme periode.