Michael Højer, 50 år, er tiltrådt som ny forstander på Børne og Unge Center Vejle Fjord, som er en del af KFUM’s Sociale Arbejde.

Børne og Unge Center Vejle Fjord er en selvejende, socialpædagogisk specialinstitution for børn og unge i alderen 4-18 år. Centret tilbyder en række forskellige pædagogiske behandlinger både ved døgnophold og ved indsatser hjemme i familierne. Endvidere har centret en specialskole, som både tager interne og eksterne elever.

Centret tilbyder også udslusning og efterværn til tidligere beboere, støtte til skolestart, individuelle behandlingsforløb samt rådgivning til forældre mv.

Børne og Unge Center Vejle Fjord er normeret til 45 børn og har driftsoverenskomst med Vejle Kommune.

Michael er uddannet cand.scient.adm. fra Aalborg Universitet. Han kommer fra et job som leder af Tværfagligt Center for Børn og Unge under Vejle Kommune. Tidligere har han bl.a. været leder af døgninstitutioner for børn og unge samt souschef i Center for Traume og Torturoverlevere under Region Syddanmark.

Michael bor i Ry med sin familie. Han har fire børn i alderen 7-22 år og er gift med Stinne, der er folkeskolelærer. I sin fritid er Michael optaget af international politik, historie og motion.

KFUM’s Sociale Arbejde, som Børne og Unge Center Vejle Fjord er en del af, hjælper børn, unge og voksne i udsatte livssituationer, fx ensomme, hjemløse, psykisk sårbare, mennesker i misbrug og fattigdom, sårbare familier og andre, som står udsat. KFUM’s Sociale Arbejde er en af Danmarks største sociale diakonale organisationer med over 170 institutioner og sociale tilbud, 1.250 ansatte og 2.700 frivillige.