Når Crossbridge Energy A/S slår dørene op til Åbent Hus lørdag d. 20. august fra kl. 10.00 til 14.00, så kommer en hel række af samarbejdspartnere også og fortæller om de tiltag og projekter, som løftes i fællesskab for at bevæge raffinaderiet hen mod målet om at blive klimaneutralt i 2035.

Det er blandt andet Everfuel, som fortæller om brintfabrikken HySynergy, der tages i drift i 4. kvartal i år, og det er TVIS, der får overskudsvarme fra raffinaderiproduktionen og distribuerer det ud til fjernvarmeforbrugerne i hele Trekantområdet – det udgør mere end 25%. Og så er der Sludge2fuel, det nye spændende projekt med at omdanne spildevandsslam til en oliebase, som kan raffineres som råolie og blive til diesel.

Desuden vil andre samarbejdspartnere som BMS, P. Fournaise, Jens Johan Andersen og CJ Anlæg have udstillet specialmaskiner.

Også samarbejdspartneren Fredericia Musicalteater kommer og giver smagsprøver på musical i absolut topklasse. Og Fredericia Håndboldklub kommer med en række sjove konkurrencer og muligheden for at møde ligaspillere og vinde kamptrøjer med mere. FC Fredericia kommer også og afholder sjove konkurrencer, mens Fredericia Eliteidræt dukker op med nogle af fremtidens topatleter, der fortæller om vejen mod den internationale elite.

Crossbridge Energy viser raffinaderiet frem og fortæller om, hvad det egentlig er, der produceres inde bag hegnet på Egeskovvej, hvorfra 35% af de danske flydende brændstoffer kommer fra.