En medfinansiering af DIF get2sport var ikke med i finanslovsforslaget. Det betyder, at DIF’s indsats i landes udsatte boligområder må neddrosles kraftigt. DIF appellerer nu til regeringens støttepartier.

Regeringens finanslovsforslag var dårligt nyt for idrætsforeningerne i Danmarks udsatte boligområder. DIF’s indsats på området, DIF get2sport, blev ikke tilgodeset, og det får mærkbare konsekvenser. I øjeblikket er DIF get2sport til stedet i 55 udsatte boligområder, hvor de lokale idrætsforeninger får hjælp til at drive foreninger og skabe sunde idrætsfællesskaber for især områdets børn og unge.

– Vi må droppe op mod halvdelen af indsatserne i de udsatte boligområder. DIF get2sport-indsatsen er helt afgørende for, at de frivillige kræfter kan drive en idrætsforening i disse områder, så det får naturligvis negative konsekvenser. Ikke kun for foreningerne, men også for de unge og for samfundet generelt, siger direktør for DIF, Morten Mølholm Hansen.

DIF get2sport har hidtil været finansieret af DIF, satspuljemidler, kommuner og fondsmidler. Fondsmidlerne på seks millioner kroner årligt ophører dog ved årsskiftet. Derfor havde DIF opfordret regeringen til at finansiere det manglende beløb via Finansloven. Ambitionen var at udvide indsatsen til alle landets udsatte boligområder

– Jeg er skuffet over, at DIF get2sport ikke er med i finanslovsforslaget. Det er lige lanceret en bandepakke med længere straffe og etablering af et nyt, dyrt topsikret fængsel. Men der blev i Finansloven ikke plads til denne håndsrækning til idrætsforeninger i udsatte boligområder. Disse foreninger tilbyder ellers præcis de sunde fællesskaber, som de unge mennesker har brug for, hvis de ikke skal havne i usunde og kriminelle fællesskaber, siger DIF-direktøren

Positive gevinster

Flere undersøgelser har dokumenteret de positive gevinster af DIF get2sport. De børn, der er medlemmer i get2sport-foreningerne, beskriver, at de er blevet gladere for at gå i skole, efter de er begyndt i foreningen. Børnene har fået nye venner, og de føler sig mere trygge. Desuden peger en rapport fra Det Kriminalpræventive Råd og Aalborg Universitet vedr. kriminalitet og etniske minoriteter på, at DIF get2sport-indsatsen kan have en kriminalpræventiv effekt grundet det stærke, positive fællesskab, som børnene og de unge bliver en del af gennem idrætten.

– Det er utrolig vanskeligt at drive en frivillig idrætsforening i et udsat boligområde. DIF get2sport har været en uvurderlig hjælp til de frivillige kræfter, så de ikke brænder ud. Det er trist, hvis vi nu må trække os fra mange boligområder og lade de frivillige stå tilbage, siger Morten Mølholm Hansen.

Han har dog ikke helt opgivet, at en støtte til DIF get2sport finder vej til den endelig finanslovsaftale.

– Jeg håber, at regeringens støttepartier vil spille DIF get2sport ind i de kommende finanslovsforhandlinger. I de udsatte boligområder kæmper de frivillige kræfter en kamp mod alle odds, og de har brug for en hjælpende hånd. Jeg vil godt garantere, at sådan en hjælp på sigt betaler sig selv tilbage mange gange.