I Madsby Legepark har man i år valgt at afholde Sankt Hans i børnehøjde, hvilket betød, at bålet blev tændt klokken 18:00. Mange børnefamilier var troppet op til arrangementet, hvor båltaleren var borgmester Steen Wrist.

På legepladsen havde legen været igen i nogen tid, men omkring klokken 17:45 begyndte menneskemængden at trække hen mod søen, hvor heksen var placeret, og hvor båltalen ville blive holdt.

Leder af Facility i Madsbyparken, Kent Jensen, bød velkommen, og fortalte at man havde brugt de seneste par år til at tænke Sankt Hans på en ny måde i legeparken, hvor bålet plejer at blive tændt senere. I år havde man valgt at tænde bålet tidligere for at tiltrække børnefamilier, og det var lykkedes.

Borgmester Steen Wrist holdt derefter en tale i børnehøjde, hvor han blandt andet kom ind på Sankt Hans’ betydning og fortalte, i børnehøjde, at de tilstedeværende børn i skolealderen måske har hørt om Midsommervisen i skolen, og måske endda sunget den der. Efter talen var det netop tid til Midsommervisen, hvorefter bålet blev tændt.