Af Karsten Byrgesen, Regionsrådsmedlem Region Syddanmark og byrådsmedlem i Fredericia

Borgerne – almindelige mennesker – er kommet i klemme. Det drejer sig om beboere omkring Læsøvej i Fredericia, hvor en forurening med bl.a. kemikalier ligger åbent i folks haver og under villaerne. Det har gjort husene usælgelige. Det er der desværre ikke ret meget nyt i. I det hele taget er der ikke noget nyt, og det er stærkt bekymrende for de mange familier, der ikke kan se nogen vej ud af den situation de er havnet i. Jeg blev 4. november 2022 ringet op af en beboer der havde fået det råd, at beboeren kunne sagsøge Fredericia kommune. Altså den lille David mod den store Goliat. Beklager, men der er helt ude i hampen. Kommunen vil kunne trække sagen i langdrag og sende borgeren ud i en bundløs gæld.

En kommune skal ikke føre sager mod sine (skatte) borgere. Årsagen til hele problemet er den, at et flertal af byrådet (20 ud af 21) ikke vil røre en finger for beboerne, selv om der både er penge til og muligheder for at imødekomme borgerne. Der mangler helt enkelt politisk mod og vilje. Et mod og en vilje som hos flertallet af byrådets politikere ikke er til stede. Det er simpelthen sølle.

Ringkøbing-Skjern kommune viste vejen, da de havde en lignende sag. Grundejerne blev kompenseret, fordi de uforskyldt fik påstemplet forurening på deres grunde, og dermed mistede en del i værdi.

Kommunen kan forhøre sig i Indenrigsministeriet med henblik på, at afsøge muligheden for, at kommunen udbetaler kompensation til de ramte borgere, men den procedure er ikke en mulighed i Fredericia, da jeg står ALENE med det ønske.

Jeg kæmper for miljøet der er truet, for de udsatte borgeres helbred, for at grundene renses effektivt og for at bekæmpe politikerleden. Kære beboere i Læsøvej kvarteret. Der er INGEN kommunal politisk vilje til at hjælpe jer og derfor ingen vej. Ikke en gang en retssag, som ruinerer jer er en mulighed og det beklager jeg dybt. Region Syddanmark (hvor jeg sidder som politisk Regionsrådsmedlem) har ifølge beboere vist sig som en professionel og samarbejdsvillig instans, der med information og tilstedeværelse er en god og troværdig spiller i arbejdet med at udrede forureningerne.