Byrådet synes ganske tilpas med, at kommunens egen juridiske afdeling har vurderet over 300 sager, hvor tidligere medlem af Byrådet, Lars Ejby, har deltaget i beslutningsprocesser. En vurdering de løbende burde have foretaget.

Den løbende vurdering, som jeg antager altid pågår i den juridiske afdeling (men jeg kan jo tage fejl), viser altså ved selvkontrol, at de ikke har fejlet. Det er da befriende. Selvkontrol virker åbenbart i dette tilfælde, uden der skal indkaldes dyr ekstern juridisk ekspertise.

Jura er ét, og moral noget ganske andet. De to ting behøver slet ikke gå hånd i hånd. Juridisk har Lars Ejby sikkert handlet korrekt, men hvordan står det til med moralen?

Ingen ved hvad der er talt om hen over køkkenbordet hjemme ved Lars Ejby og Kirsten Blæhr. Ingen ved hvad disse køkkenbordssamtaler har haft af påvirkning på Lars Ejbys politiske holdninger og fremførte argumenter. Under møder og unden for mødelokaler. Det véd kun Lars Ejby!

Tilbage sidder jeg med den sædvanlige forundring over politikerne i Byrådet. Hvorfor blev habiliteten for Lars Ejby ikke undersøgt i de lange perioder, som Fredericia Dagblad skriver, var op til to år?

Steen Knudsen
Korskærvej 176
Fredericia