Regeringsgrundlaget understreger, at Danmark er en stærk fødevarenation, og at store klimaambitioner går hånd i hånd med at fastholde produktion og arbejdspladser i Danmark. L&F konstaterer, at et stort politisk flertal ønsker en CO2e-afgift, og at det som forventet er en del af regeringsgrundlaget. Organisationen sender en klar appel til en ny regering om at fjerne de bureaukratiske benspænd, der forhindrer væsentlige dele af den grønne omstilling, som erhvervet allerede er klar med.

Danmark har fået en ny, bred regering med potentialet til at skabe varige politiske forandringer. Landbrug & Fødevarer ønsker Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne tillykke og er klar til at indgå i en konstruktiv dialog fra dag et.

– Jeg er glad for, at regeringsgrundlaget klart cementerer, at Danmark er et stolt landbrugsland, hvor vi producerer alle typer af fødevarer til os selv og omverdenen. Behovet for fødevarer er stigende, og derfor er det helt afgørende, at vi som samfund viser vejen til, hvordan man kan producere alle typer fødevarer på en klimaeffektiv måde. Jeg tror på, at vi kan få en god og konstruktiv dialog med den nye regering og på den måde skabe de rette balancer, der sikrer globale klimaresultater og et stærkt dansk fødevareerhverv. Det er det, regeringen skriver, den vil. Det vil vi holde den op på, siger formand i Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard.

Med det nye regeringsgrundlag står det klart, at de tre partier vil arbejde for, at der på sigt indføres en CO2-afgift på biologiske processer. L&F ærgrer sig over, at en CO2-afgift som forventet er en del af aftalegrundlaget, men organisationen hæfter sig ved, at det skal ske med respekt for de tusindvis af arbejdspladser og store klimaambitioner, der alene indfries, hvis vi fastholder produktionen i Danmark. Pengene fra afgiften skal desuden gå direkte tilbage til den enkelte landmand.

– Vi er grundlæggende imod en ekstra CO2-afgift på landbrugets biologiske processer. Det er et gigantisk eksperiment, og der er risiko for, at afgiften fjerner midler, vi skal bruge til grønne investeringer. Men vi kan godt tælle til 90 og siden valget har det stået klart, at danskerne har sammensat et Folketing, hvor 154 mandater ønsker en CO2-afgift, siger Søren Søndergaard og fortsætter:

– Derfor er det afgørende for os, at den nye regering vil tilgå arbejdet med respekt for de tusindvis af arbejdspladser og store klimaambitioner, der alene kan indfries, hvis vi fastholder produktionen i Danmark. Jeg hæfter mig ved, at man også har respekt for det faglige arbejde, der foregår i Svarer-udvalget, og at pengene fra en afgift skal gå direkte tilbage til landmændene, siger Søren Søndergaard.

Fra bureaukrati til klimahandling

Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at der kommer større fokus på ordentlig implementering af både nuværende og fremtidige politiske aftaler.

– Det er fint med store ambitioner og skåltaler. Men regeringen skylder også at fokusere på, hvordan vi får aftaler og ambitioner omsat til handling ude i virkeligheden. I de senere år har landmændene kæmpet en ulige kamp mod ineffektive systemer og ekstremt bureaukratiske sagsgange. Lige nu er der alt for mange eksempler på, at bureaukrati forhindrer store dele af den grønne omstilling, som vi i erhvervet allerede er klar med. Vi har simpelthen brug for, at vedtaget politik kommer ud at virke. Her har regeringen en meget konkret opgave, som er hele forudsætningen for, at landbruget kan nå de ambitiøse mål, som er fastsat i landbrugsaftalen fra 2021, siger Søren Søndergaard.

Positive elementer på skatte- og erhvervsområdet

Skatte- og erhvervspolitikken rummer positive elementer for både landmænd og fødevarevirksomhederne. Som en del af skattepakken vil regeringen nedsætte bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder fra 15 til 10 procent.

– For et erhverv som vores, med mange generationsskifter i både virksomheder og landbrug, er det meget positivt. Ambitionen om at øge udbuddet af arbejdskraft er desuden vigtige nyheder for vores virksomheder, siger Søren Søndergaard.

I starten af 2023 vil regeringen præsentere en plan for hurtigere udbetaling af erstatning til minkavlerne. Den plan ser Landbrug & Fødevarer frem til. Og det kan ikke gå hurtigt nok. De danske minkavlere har endnu ikke fået den fulde erstatning.

BNBO-arealer er også et tema i regeringsgrundlaget. Ifølge regeringen har kommunerne ikke arbejdet hurtigt nok. Det er Landbrug & Fødevarer enige i. Organisationen påpeger, at forudsætningerne i aftalen fra 2019 er bristet, fordi de fleste landmænd slet ikke har haft mulighed for at indgå en aftale, som aftalekredsen i Folketinget ellers ønskede. Sammen med DANVA foreslår L&F at forlænge den lokale proces, men med skærpede krav til kommunerne om at handle.

Regeringen vil understøtte og udvikle danske styrkepositioner på området for at fremme ny miljøteknologi. Det hilsner Landbrug & Fødevarer velkommen.