Den netop indgåede finanslov giver læreruddannelsen og folkeskolen et vigtigt løft. Danmarks Lærerforening ser aftalen som et skridt i den rigtige retning, men understreger, at der på sigt skal flere skridt til.

Regeringen har netop indgået en aftale med SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristendemokraterne og Alternativet for Finansloven 2022. Den indgåede aftale afsætter blandt andet 440 millioner kroner i perioden 2022-2025 til læreruddannelsen.

Udmøntningen af puljen skal besluttes af forligskredsen omkring læreruddannelsen, men en kreds bestående af Danmarks Lærerforening, Lærerstuderendes Landskreds, Danske Professionshøjskoler og KL har netop for kort tid siden afleveret en række anbefalinger til, hvordan man kan skrue en bedre og mere ambitiøs læreruddannelse sammen. Derfor håber Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening, at forligskredsen vil tage udgangspunkt i skoleparternes anbefalinger.

– Dygtige, veluddannede lærere er til glæde og gavn for hele vores samfund. Derfor er jeg glad for, at der nu er afsat midler på finansloven til at give den nye læreruddannelse det nødvendige rygstød. Jeg håber, politikerne vil lytte til de gode og grundige anbefalinger, jeg og resten af udviklingsgruppen har afleveret, så vi kan få bedre og mere undervisning på læreruddannelsen, siger Gordon Ørskov Madsen.

Han peger på, at de afsatte midler er første skridt i retning mod en bedre og mere ambitiøs læreruddannelse, men advarer samtidig mod, at 125 millioner kroner ikke er tilstrækkeligt for at løfte læreruddannelsen i forhold til den samlede pakke af anbefalinger. Der er for eksempel også behov for bedre praktikforløb.

– Det er vigtigt, at lærerstuderende ikke bare får mere praktik – men bedre praktik. Vi skal have en stærkere kobling mellem teori og praksis løbende gennem uddannelsen, vi skal have uddannede praktikvejledere på alle skoler, og der skal etableres uddannelsesskoler, hvor en del af lærerne både underviser på deres folkeskole og på læreruddannelsen. Derfor er det afgørende, at finanslovsinvesteringen ikke står alene, men er et første skridt på vejen, siger Gordon Ørskov Madsen.

Finansloven indeholder ligeledes investeringer i folkeskolen, hvor der kommer mulighed for senere skolestart, færre elever i de små klasser og en styrket SFO. Ligesom der er afsat penge til en kortlægning af udfordringerne i PPR.

– Inklusion er en af de helt store udfordringer for folkeskolen disse år, og det er helt afgørende, at vi finder løsninger her. Derfor er jeg glad for, at der nu sættes initiativer i gang, som på sigt skal sikre hjælp til de børn, som mistrives. Men det er klart, at en kortlægning af PPR ikke er nok, og vi kommer i Danmarks Lærerforening til at holde fast i, at der skal reelle løsninger på bordet, siger Gordon Ørskov Madsen.

– Med disse initiativer kommer der et generelt løft af folkeskolen. I Danmarks Lærerforening hilser vi alle forslag, der løfter folkeskolen, velkommen. Jeg tror og håber på, at vi er på vej mod en helt ny måde at lave skolepolitik på. Det viser vores samarbejde i ”Sammen om Skolen” også. Det glæder mig, at folkeskolen igen er blevet en politisk topprioritet. Derfor håber jeg også, at vi tager disse initiativer ind i samarbejdet og skal diskutere yderligere styrkelser af folkeskolen i dette forum – både her og nu, men også på langt sigt, siger Gordon Ørskov Madsen.