Arbejdet med kulturkasernen i Fredericia møder stor interesse for mange befolkningsgrupper. Den politiske chef for området Turan Savas tror på, at man kommer til at skabe et unikt område i Fredericia. Kunst- og kulturmiljøer er klar fortæller projektleder Kristian Lykkebo.

Den gamle Bülows Kaserne summer af liv – rejsen fra kaserne til flygtningecenter til kulturfaciliteter er i gang, også politisk.

– Byrådet skal komme med forslag til, hvordan man vil arbejde med kulturkasernen, herunder også økonomien, så man ved, hvad man kan og vil. Det vil vi arbejde med den kommende tid, fortæller formand for kulturkaserneudvalget Turan Savas, der er 17.4-udvalg, nedsat til at arbejde med netop Kulturkasernen (A).

Udvalget har udover politikere også tilknyttet en ekstern gruppe med erhvervsfolk og kulturfolk, og det er godt, mener formanden.

– Vi samarbejder med en række eksterne aktører. Vi har afholdt tre møder, været på studietur – vi er jo ikke de eneste, der gør det her, det er sket mange andre steder, derfor har vi været ude at undersøge en række steder, blandt andet, Godset i Kolding og Spinderihallerne i Vejle, hvor vi har lyttet til deres erfaringer, både for at blive inspireret, men også for at undgå at lave de fejl, de har måske har lavet, men udover det, har det været vigtigt at arbejde med forskellige mennesker, så det ikke bliver et projekt for politikerne, men derimod et projekt for borgerne, siger Turan Savas, der også fortæller, at referaterne fra mødet snart vil være tilgængelige på fredericia.dk – de har været ramt af tekniske problemer.

Kristian Lykkebro blev i marts præsenteret som projektleder af Kulturkasernen, og han møder allerede en stor interesse for stedet og mulighederne.

– Vi arbejder generelt med flere spor, og vi har netop haft en række workshops, hvor man kunne komme ind fra gaden og give sit bud, ud fra fire forskellige temaerne på, hvordan man ser stedet. Samtidig kan man faktisk allerede se kunstakademier udstille, herunder også kunstatelier, musikere, frivillige, iværksættere og mange flere. Der er liv i huset, og der er allerede et miljø heroppe med kulturelle aktiviteter i flere spor, siger han.

Turan Savas og Kristian Lykkebo møder stor interesse for Kulturkasernen på den gamle Bülows Kaserne i Fredericia. Foto: AVISEN

Der mangler dog stadig den helt store oversigt over de mange aktiviteter og projekter, der er i gang, men det er man ved at danne sig overblik over.

– Det er et stort område med mange kvadratmeter, men vi er tæt på at have styr på både økonomi på stedet, hvad der skal bruges, betales i husleje og mange andre praktiske ting. Kulturkasernen skal naturligvis drives med en bæredygtig økonomi og drift, siger Turan Savas, der glæder sig over det liv, der er på stedet. Både Savas og Lykkebo mener, at stedet er med til at løfte Fredericia.

– Den kulturpolitiske ambition er, at den skal være med til at løfte Fredericia. Det er tydeligt på kunstområdet, at man vil give det et løft, men det skal være et sted, hvor tingene spiller sammen, og vi alle bliver bedre. Fredericianerne skal bruge det og være her, men det skal også være et sted, man besøger, når man kommer til Fredericia, siger Lykkebo, der også fortæller, at der er meget andet end kultur på stedet. Turan Savas supplerer:

– Der er mangfoldighed her, og det skaber aktiviteter og giver ekstra liv til byen. Det skal også være sådan. Det hele er ikke bare politisk bestemt. Borgerne skal tage ejerskab af det også, og det ser vi heldigvis allerede. Vi vil udvikle kasernen til et unikt sted, hvor fredericianere vil komme, siger han.

Begge møder en stor begejstring for stedet flere steder fra. Turan Savas modtager mange mails med ideer, konkrete forslag og sågar detaljerede tegninger over, hvordan man kan gøre med bygningen. Det er fantastisk, og Lykkebo møder den samme interesse:

– Jeg oplever en enorm stor interesse i byen, folk er nysgerrige, og vil gerne høre mere om stedet. Derfor har vi også startet en torsdagsrundvisning for dem, der vil se og høre om bygningen og det vi arbejder med. Det er helt afgørende med den interesse, ligesom det er afgørende, at vi får de forskellige aktører til at spille sammen. Eksempelvis kunstakademisamarbejdet, der skal hænge sammen med byen. Laver vi et billedkunstcenter skal det være i samarbejde med Den Kreative Skole, Fredericia Gymnasium og skolerne og så videre, siger Kristian Lykkebo.

Selvom der samles kultur på Kulturkasernen, så skal Fredericias by dog stadig have kultur flere steder.

– Der skal være kultur flere steder i byen, det her skal ikke være et sted, hvor alle samler deres aktiviteter, Fredericia er ikke kun en kulturkaserne, der skal være kultur i hele byen. Men med indsatsen her vil vi gerne gøre folk nysgerrige – også folk udefra, så de vil besøge Fredericia, siger Savas.

Der er da også allerede som beskrevet et arbejde i gang, og det arbejde tager form, fortæller Lykkebo.

– Først har jeg arbejdet med at få et overblik over, hvem der er, og hvad laver de. Dertil historikken forud, men også, hvad bygningerne kan. Dernæst at etablere netværk med kunstnerne, kunstakademi og interesserede. Kulturkasernen skal blive noget, som folk genkender, siger han og bliver suppleret af Savas:

– Vi har arbejdet os ind i, hvordan vi kan udvikle det, og med hvilken økonomi, der skal bruges, og så håber jeg, at vi kan se nogle konkrete forslag næste år. Vi vil gerne aflevere et færdigt stykke arbejde, der er gennemarbejdet i alle led. Udvalget er nedsat for at arbejde med projektet. Den politiske styring og opbakning gør, at det kan ske, og det er ønsket fra mange samarbejdspartnere, at politikerne prioriterer det, hvilket vi har gjort.

Flere steder renoveres den gamle kaserne, hvor blandt Museerne i Fredericia får administration, men også Lokalhistorisk Arkiv flyttes til fra Fredericia IIIs Vej. Det betyder også, at der er afsat nogle penge.

– Vi står ikke med en stor pose penge lige nu, men der afsættes penge til det arbejde, vi har gang i, og det skal der gøres løbende. Lige nu arbejder vi med vestfløjen, så vi kan åbne lokalhistorisk arkiv der, siger Turan Savas.

Netop det med, at der sker ting undervejs, er en del af projektet.

– Det er et langvarigt projekt, om et år vil det være anderledes, om fem år noget andet og måske er vi færdige om 10 år. Vi skal løbende finde finansieringen og der er ikke en færdig plan fra starten, siger Kristian Lykkebo og den arbejdsmetode kombineret med projektet tiltaler ham.

– Det er enormt spændende at arbejde med Kulturkasernen, der også fortæller en historie og er en del af Fredericias generelle udvikling, hvor der er skabt en ny fortælling om, hvad Fredericia er, og der vil Fredericia spille en vigtig rolle i forhold til kulturen, siger Kristian Lykkebo.

Turan Savas er også sikker på, at projektet bliver et trækplaster.

– Kulturkasernen leverer noget, der ikke er andre steder, det kan blive et trækplaster. Vi kan udvikle kulturen i Fredericia, men også tiltrække nye borgere. Hele byen er allerede i en rivende udvikling, og om 10 år er Fredericia et helt andet sted, siger han og spørger man Kristian Lykkebo, kan det blive rigtig stort.

– Kommer vi i mål med ambitionerne på kunstområdet, så bliver Fredericia et kraftcenter for hele Trekantområdet, der kan trække kunstnere til fra hele landet. Det kan flytte noget. Det er kunstambitionen, men også den brede kulturhusambition, siger han.

Fredericias generelle strategi med fæstningscenter, energiby og en kulturkaserne bliver noget unikt, slår Savas fast, der sammen med Lykkebo også fortæller, at alt, hvad man laver på kasernen, sker i respekt for historien.

– Fredericia er en garnisonsby med en stor militærhistorie. Bygningerne fortæller en historie og er en del af historiefortællingen, derfor sker alt i respekt for historien, siger Savas og bliver suppleret til sidst af Lykkebo:

– Det hænger allerede sammen med byens historie, når musernes administration, skoletjenesten og Lokalhistorisk Arkiv flytter med. Vi hører da også mange fortælle, at de synes, at det er vildt spændende og fedt, at Fredericia går denne vej.