Det Konservative Folkeparti i Fredericia Kommune ønsker at sænke skatten for borgerne, fordi Fredericia Kommune alligevel ikke må bruge de midler, der kommer i kassen efter den nye kommuneaftale.

Pengene har det bedst i lommerne hos borgerne og ikke i en kommunekasse, mener gruppeformand Tommy Rachlitz Nielsen (C). Derfor foreslog Det Konservative Folkeparti på økonomi- og erhvervsudvalgets møde den 5. september at fjerne dækningsafgiften på i alt 32 millioner kroner og 18 millioner kroner til nedsættelse af kommuneskatten.

– Det er konservativ kernepolitik, at pengene har det bedst hos virksomhederne og i borgernes lommer. Vi skal opkræve de skatter og afgifter, som Fredericia Kommune har behov for. Vi står i en situation, hvor vores rammer er blevet sænket kraftigt, både på service, drift og anlæg. Samlet set må Fredericia Kommune altså bruge færre penge, derfor har jeg svært ved at forstå, hvorfor at vi bliver ved med at opkræve det samme i skat hidtil, når vi allerede har en meget god likviditet. Vi får flere penge end, vi må bruge, siger Tommy Rachlitz Nielsen og uddyber:

– Det giver ingen mening at lade pengene ligge at lumre i kommunens kassebeholdning. Derfor mener vi også, at når vi må bruge færre penge, så skal vi også opkræve færre penge i skat. Det er god borgerlig logik, og det er ægte konservativ kernepolitik.

I var de eneste, der stemte for?

– Ja, det fremgår jo af referatet fra ØK, at det var os, der stillede forslag om at fjerne dækningsafgiften allerede nu og samtidig sænke kommuneskatten. Det var der ingen andre partier, der ville være med til. I stedet vedtog alle pånær Enhedslisten, at vi skulle søge om at fjerne dækningsafgiften gradvis. De ekstra 18 millioner var der ingen, der ville tage del i, siger Rachlitz Nielsen.

Det undrer ham samtidig, at byrådet ikke når at se på denne mulighed.

– Det gør mig faktisk rasende, at byrådet ikke giver os den mulighed. At vi søger om det, er det ikke samme, som vi udnytter muligheden for at sænke dækningsafgiften. Det kræver, at vi bliver enige i budgetforhandlingerne; at sænke skatten er en del af budgetforhandlinger for os, og det giver muligheden, der er vigtig. Hvis vi søger, så har vi mulighed for, at staten dækker. Det første år betaler staten faktisk hele 75 procent af den skattesænkning, så ud af de 18 millioner, koster det os 4,5 millioner kroner det første år, det næste år 9 millioner, det samme det tredje år, og det fjerde år skal vi betale de 13,5 millioner, forklarer gruppeformanden.

I denne tid, hvor energipriserne er på himmelflugt mener Tommy Rachlitz Nielsen, at enhver krone er en hjælp, derfor giver det ingen mening at sætte pengene ind på kommunens bankbog.

– Tanken er, at vi kan sænke skatten en lille smule. At sænke skatten med 18 millioner kroner er ikke meget, men det er et signal til borgerne om, at de skal beholde deres egne penge, særligt i disse krisetid. I stedet for, at der sendes checks ud til folk, så vil vi, at folk kan beholde deres egne penge, og betale deres regninger, slutter Tommy Rachlitz Nielsen.

Partierne gik med borgmesternes forslag

Borgmester Steen Wrist indstillede i forslag a, at der indgives ansøgning til afskaffelse af dækningsafgiften, og Det Konservative Folkeparti stillede ændringsforslag om, at der indgives ansøgning om 32 mio. kr. til afskaffelse af dækningsafgiften og 18 mio. kr. til nedsættelse af kommuneskatten i forslag b. For forslag b stemte: Det Konservative Folkeparti. Imod forslag b stemte: Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Forslag bortfaldet. For forslag a stemte: Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Imod forslag a stemte: Enhedslisten. Forslag a vedtaget.