Den politiske aftale om en 10-års plan for psykiatrien er nu endelig faldet på plads. Formand for KL’s Socialudvalg, Ulrik Wilbek, roser planens fokus på tidlig hjælp til børn og unge, men er samtidig bekymret over, at aftalen ikke giver et ordentligt løft af hjælpen til de mest sårbare borgere.

Et flertal i Folketinget har nu indgået en politisk aftale om den længe ventede 10-års plan for psykiatrien. Planen afsætter 500 millioner kroner ekstra årligt til området.

Med aftalen får kommunerne til opgave at skabe et lettilgængeligt tilbud til børn og unge, der mistrives og har symptomer på en psykisk lidelse. Det glæder formand for Socialudvalget i KL, Ulrik Wilbek:

– Vi har brug for at sætte langt tidligere ind over for de mange børn og unge, der ikke har det godt, så vi hurtigere kan hjælpe dem og forebygge, at mistrivslen udvikler sig til psykisk sygdom, siger han og fortsætter:

– I kommunerne er vi klar til at løfte opgaven, men rammerne skal selvfølgelig være ordentlige. Dels skal vi have mulighed til at tilrettelægge et tilbud, der giver mening lokalt – så længe kvaliteten naturligvis er lige høj alle steder. Og dels skal der følge nok ressourcer med, så kommunerne har mulighed for at løfte den nye opgave.

For få ressourcer til socialpsykiatrien

Samtidig bekymrer det Ulrik Wilbek, at aftalen – udover en mindre pulje til kompetenceudvikling i 2023 – kun tilfører 35 millioner kroner over 4 år til et kvalitetsløft i socialpsykiatrien. Det svarer til knap 90.000 kr. om året pr. kommune.

– I en situation, hvor vi i socialpsykiatrien desperat mangler hænder, kompetencer og ressourcer, skuffer det mig, at man ikke prioriterer at styrke hjælpen til de mest syge borgere. Der er i lige så høj grad brug for et akut løft af kapaciteten i socialpsykiatrien, som der er i den regionale psykiatri. Ellers flytter vi bare udfordringerne fra den ene sektor til den anden, siger han og afslutter:

– Det undrer mig, at man prioriterer så få midler til at løfte socialpsykiatrien, så vi kan give borgere med alvorlig psykisk sygdom et bedre tilbud på blandt andet bostederne. Særligt når mange af pengene i stedet bruges på at få embedsmænd i statens egne styrelser til at lave endnu flere nye projekter, råd og analyser. Den prioritering er i mine øjne skæv.