Vi har en kæmpe udfordring med mangel på arbejdskraft, som vi meget gerne vil i dialog med regeringen om. Men så længe staten bliver ved med at hælde dokumentationskrav ud over kommunerne, er der ikke meget at hente, lyder det fra KL.

Med udspillet ”Danmark kan mere III” lægger regeringen op til at skære 2,5 milliarder kroner i kommunernes administration.

KL’s formand Martin Damm peger på, at når kommunerne i dag bruger så meget tid på administration, skyldes det ikke mindst en stigende mængde dokumentationskrav fra staten. Skal operationen overhovedet have gang på jord, er regeringen derfor nødt til at kigge på de statslige systemer, der gennem årene er bygget op.

– Regeringen må rette blikket indad. Bidrager alle de statslige styrelser og ministerier i virkeligheden til at gøre den offentlige sektor bedre for borgerne? Eller genererer de blot mere arbejde og yderligere dokumentation? Hvis staten er klar til at rydde op i sit eget bureaukrati, så er vi bestemt klar til at drøfte det. Men hvis det her blot er et slag i luften, så er det en ommer, KL-formanden og fortsætter:

– På ældreområdet fx er der opbygget et hav af dokumentationskrav ud af frygt for aktindsigter, klager og tilsyn. På området for udsatte børn overdynger Ankestyrelsen kommunerne med yderligere dokumentationskrav, som tager tid væk fra borgerne. På digitaliseringsområdet vil Datatilsynet hellere give påbud end at vejlede, som vi har set i sagen om Chromebooks. Vi er nødt til at spørge os selv, om det giver bedre velfærd og mere tid til borgerne, eller om sparekniven i virkeligheden skal rettes et andet sted hen.

Medarbejdere tæt på borgerne
KL’s formand Martin Damm peger på, at kommunerne i årevis har effektiviseret og reduceret på administrationen. Det betyder ikke, at man ikke kan finde yderligere reduktioner, men der er ingen snuptagsløsninger:

– Vi har en kæmpe udfordring med mangel på arbejdskraft, og vi vil gerne i dialog med regeringen om, hvordan vi løser de udfordringer bedst muligt. Og det er oplagt, at vi skal have fokus på at udnytte de ressourcer, der er, bedst muligt. Men der findes ikke snuptagsløsninger til bare at reducere yderligere, siger Martin Damm og peger på, at man er nødt til at have et nuanceret blik på, hvad administrative medarbejdere i kommunen egentlig dækker over.

– Det er i høj grad medarbejdere, som har tæt kontakt til borgerne fx i jobcentrene eller hos udsatte børn, unge og borgere med handicap. Det er psykologer, bibliotekarer, tandlægeklinikassistenter, arkitekter, biologer. Skal vi skære ned på disse medarbejdere, vil det gå ud over borgerne.

Det hænger ikke sammen
Forslaget fra regeringen kommer i kølvandet på flere års fokus på at droppe brugen af eksterne konsulenter i kommunerne.

– Der er lidt ”først den ene vej, og så den anden vej” over regeringens udspil. Vi har i årevis fået at vide, at vi ikke må bruge eksterne konsulenter, men i stedet skulle opbygge egne kompetencer. Og nu får vi så også at vide, at vi skal skille os af med netop de medarbejdere. Det hænger ikke særlig godt sammen, hvis vi skal kunne levere en god og tidssvarende velfærd til danskerne, siger Martin Damm.