Anders Østergaard bliver formand i ny styregruppe for formidlingscenter for fæstningsbyen Fredericia. Gruppen får til opgave at fremlægge et beslutningsgrundlag til byrådet med en plan for, hvordan projektet kan realiseres og finansieres.

Arbejdet med at etablere et formidlingscenter for fæstningsbyen Fredericia tager nu endnu et stort skridt frem. Dermed rykker drømmen om en oplevelsesrig og moderne ramme omkring formidlingen af Fredericias unikke placering i Danmarkshistorien også tættere på. 

Det sker med etableringen af en styregruppe, der får til opgave at udarbejde et beslutningsgrundlag til Byrådet, så de kan tage stilling til det videre arbejde med projektet. Beslutningsgrundlaget indebærer blandt andet en afklaring af mulige ejerforhold, bestyrelsessammensætning, planlægning, opførelse og sidenhen drift af formidlingscenteret. 

Borgmester Steen Wrist (th) under fejringen af 5-6.julidagene. Foto: AVISEN

– Fredericia har en helt unik historie som dateres tilbage til midten af 1600-tallet, og som blot venter på at blive fortalt til turister fra hele Danmark og resten af verden. Jeg er utrolig glad for, at vi har fået så mange stærke kompetencer med i vores styregruppe. Jeg er særligt glad for, at Anders Østergaard har takket ja til at sætte sig for bordenden. Nu skal styregruppen kridte mulighederne op og pege på, hvordan drømmen om et formidlingscenter konkret kan realiseres, og så skal det politisk behandles efterfølgende. Styregruppen har et meget godt afsæt takket været et rigtig godt forarbejde fra Bosætnings- og Turismeudvalget et godt videns grundlag at stå på, da de har arbejdet dygtigt, og vedholdende med en analyse af området, som Kultur- og Idrætsudvalget også er præsenteret for. Jeg vil godt takke begge udvalg for godt arbejde, siger borgmester Steen Wrist.  

I Budget 2023 fik borgmesteren, formanden for Bosætnings- og Turismeudvalget og formanden for Kultur- og Idrætsudvalget netop til opgave at nedsætte en styregruppe med inddragelse af interessenter fra civilsamfund og erhvervsliv. 

Det er forventningen, at Byrådet kan tage stilling til styregruppens anbefalinger i løbet af første halvår 2023.

Styregruppens medlemmer

Styregruppen består af i alt syv personer: 

1. Anders Østergaard 

Koncerndirektør, Monjasa og tidl. Formand for Fredericia Teater

2. Steen Wrist 

Borgmester, Fredericia Kommune 

3. Susanne Eilersen

Formand for Bosætnings- og Turismeudvalget og 2. Viceborgmester, Fredericia Kommune 

4. Christian Herskind

Brigadegeneral 

5. Janus Bang

Cand.mag. i politisk historie og Chefredaktør hos Fredericia AVISEN.

6. Henrik Harnow. 

Ph.d., Museumsdirektør, Museum Odense (H.C. Andersens Hus m.m.)

7. Peder Tind

Formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Fredericia Kommune 

Kommunaldirektør Camilla Nowak Kirkedal og Museumsleder Karsten Merrald Sørensen bistår styregruppens arbejde administrativt. 

Om formidlingscenter

Et eventuelt formidlingscenter skal afløse det nuværende museumsvæsen. 

Det er forventningen, at finansieringen af et formidlingscenter kan ske med støtte fra fonde. 

Bosætnings- og Turismeudvalget har fået udarbejdet en analyse af rådgivningsfirmaet Bark, der har set på potentialet i etableringen af et formidlingscenter. 

Arbejdet med etableringen af et formidlingscenter har kredset om en placering på Voss-grunden. Voss-grunden har sin helt egen unikke erhvervshistorie, som også militærhistorisk passer perfekt til placeringen, da Ernst von Voss som officer deltog i udfaldet den 6. juli 1849 i Fredericia.