Karsten Byrgesen, Folketingskandidat i Syd- og Sønderjylland, Regionsrådsmedlem Region Syddanmark og byrådsmedlem i Fredericia

Jeg vil gøre op med en praksis, hvor der i den kommunale forvaltning sagsbehandles på en måde, hvor politiske vedtagelser tilsidesættes og tusindvis af arbejdstimer brændes af til ingen nytte.

Det drejer sig om Lokalplaner. En lokalplan udarbejdes med udgangspunkt i en kommuneplan, der overordnet bestemmer, hvordan by- og landområder skal anvendes og udvikles. Derfor danner kommuneplanen ramme for lokalplanen. En lokalplan er langt mere detaljeret og specifik i forhold til det enkelte lokalområde, end kommuneplanen er. En lokalplan må ikke være i strid med kommuneplan, der på samme måde ikke må være i strid med regionplanen og landsplanen.

Med det formelle på plads er der desværre mange grunde til, at jeg nu har stillet skarpt på Lokalplaner.

Fredericia Dagblad har orienteret om sagen, men desværre på et fejlagtigt grundlag, der kunne efterlade læserne til at tro, at det drejede sig om et socialdemokratisk forslag.

Jeg stillede forslaget om ændret praksis d. 15. september 2022- på et politiske gruppemøde – på Borgmesterkontoret. Mit forslag var ganske enkelt, at vedtagne Lokalplaner skal overholdes, hvilket betyder, at den Kommunale Forvaltning ikke kan iværksætte byggeplaner med mere, som ikke kan rummes i lokalplanerne. Byggeønsker der udfordrer lokalplanerne skal forelægges politisk, hvorefter der efter omstændighederne kan iværksættes et tillæg eller en ændring, hvis forudsætningerne er til stede. Borgere der bor i eller tilflytter et område, skal kunne stole på, at lokalplanen ikke ændres med grundlag i smalle intentioner eller for at tilgodese en investors ønske om en god hurtig gevinst. Det betyder tryghed, og der er desværre mange projekter der ALDRIG burde have set dagens lys. Men og der er et men. Der er mange og mange gamle lokalplaner i Fredericia. I bydelen Sanddal/Erritsø er tiden løbet fra flere planer, der i mange henseender ikke passer godt ind i en nutidig kontekst. I midtbyen er der steder, hvor der på samme gade er flere lokalplaner. Det udfordrer borgerne, der kan se naboen lave en ombygning, som de selv får nej til. Det er noget rod og en opgave der skal tages fat på.