Når lokale virksomheder skal finde og ansætte nye medarbejdere, er otte ud af ti virksomheder i høj grad tilfredse med Middelfart Jobcenterets virksomhedsservice, der matcher virksomheder og ledige. De fleste vil anbefale et samarbejde med jobcenteret til andre virksomheder.

Det bærer frugt, når virksomheder samarbejder med Jobcenteret i Middelfart Kommune om at finde de rette kandidater til ledige stillinger. Det viser den seneste tilfredshedsmåling af Jobcenterets virksomhedsservice for 2. kvartal 2022.

Her fremgår det, at samarbejdet i 80 procent af tilfældene resulterer i en aftale om enten virksomhedspraktik eller løntilskud for en ledig borger, og næsten halvdelen af virksomhederne har ansat nye medarbejdere som følge af samarbejdet med Jobcenterets virksomhedsservice.

Hos virksomheden Cylindric Denmark A/S i Middelfart har man løbende kontakt med Jobcenteret i Middelfart Kommune, og flere gange har det resulteret i, at de kunne ansætte nye medarbejdere.

– Jeg har oplevet at få nogle rigtig gode medarbejdere, som er startet i løntilskud, og som er blevet her efterfølgende. Vi har haft en god dialog med kommunen om, hvad det er, vi kan håndtere her, og det føler jeg, de har en god forståelse for, fortæller Thomas Abildgaard Jacobsen, produktionschef i Cylindric Denmark A/S, som også oplever, at samarbejdet med Jobcenterets virksomhedsservice kan være med til at lette rekrutteringsprocessen i virksomheden.

– Når vi slår en ufaglært stilling op, får vi ofte mange ansøgninger. Jeg oplever, at mange søger, fordi de skal, og ikke fordi de er interesserede. Det giver mig en masse arbejde, som ikke bærer frugt, og derfor er samarbejdet med Jobcenteret godt, for her har man på forhånd vurderet, at borgeren er klar til at komme ud at arbejde hos os, siger Thomas Abildgaard Jacobsen.

Vil anbefale virksomhedsservice

Størstedelen af virksomhederne, der deltager i undersøgelsen, har svaret, at de vil anbefale andre virksomheder at samarbejde med Jobcenteret i Middelfart Kommune, og det glæder Morten Weiss-Pedersen, formand for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Middelfart Kommune.

– Vi har gennem lang tid haft en lav ledighed, og virksomhederne oplever, at det er vanskeligt at rekruttere nye medarbejdere. Jobcenterets opgave er blandt andet at hjælpe virksomhederne med kompetent arbejdskraft. Derfor er det dejlig læsning, at langt størstedelen af de virksomheder, der er i kontakt med Jobcenteret, er tilfredse med både den service de får og de kandidater, der formidles til job, siger Morten Weiss-Pedersen og fortsætter:

– Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget er ambitiøse for det fortsatte gode samarbejde mellem Jobcenteret og virksomhederne. Et samarbejde, som er afgørende for både virksomheder, ledige og kommunen, siger Morten Weiss-Pedersen.