Af Karsten Byrgesen, Nye Borgerlige, medlem af Region Syddanmark og Fredericia Byråd

Jeg har fralagt mig ansvaret for havneudvidelsen fordi jeg, som byrådsmedlem ikke har nogen indflydelse på dens udvikling. 12. december var der borgermøde i Idrætscentret (FIC), hvor udvalgte dele af den kommende lokalplan blev forklaret af kommunalt ansatte, der også skulle svare på spørgsmål. 

Jeg havde meget gerne bidraget til debatten, men det ville bare ende med diskussioner om kommunalt ansattes integritet, altså tilgang til den Miljøvurderingsrapport, som havneselskabet har købt og betalt for. 

Både anlæggelsen af havnen og driften vil betyde mærkbare konsekvenser for tusindvis af borgere i store dele af kommunen. Støjgenerne er udregnet efter antagelser om den kommende støj og dens udbredelse. Computermodeller viser, at støjen lige akkurat standser ved grænseværdierne. Heldigt! Derfor er der behov for en uafhængig instans til at vurdere de reelle miljø konsekvenser. Derfor er også behov for opstilling af støjsensorer, der i både etablerings- og driftsfasen kan overvåge belastningen. 

Fraværende i det der aldrig blev en involverende debat, er belastningen af Lillebælt, hvor opgravning og bortskaffelse af giftigt bundmateriale, vibrationer fra seks måneders nedramning af jernspuns dårligt blev omtalt. Hertil kommer indvinding titusindvis af kubikmeter sand og sten (råstoffer) fra bunden af Lillebælt, hvor en overdimensioneret støvsuger, laver store huller i havbunden og efterlader en gold livløs ørken. I havbunden gemmer der sig et mylder af liv, orme og muslinger, der udgør en vital del af føden for eksempelvis rødspætter og torsk.

Når de forsvinder, så forsvinder forudsætningen for det liv der i forvejen er stærkt udfordret, og områderne er bagefter så ødelagte, at det tager meget lang tid at genoprette økosystemet, hvis det nogensinde sker. Taberne er først og fremmest dyrene og naturen, men også fiskerne og de, der vil opleve naturen på nært hold.

Skånsomme alternativer er undladt, selv om jeg har efterlyst det. Regeringen har tidligere sat en stopper for indvinding af råstoffer i Øresund, der samtidig blev gjort til beskyttet område. Det er på tide, at der kommer en reel beskyttelse af naturen i Lillebælt. Det er på tide at vi borgernes bekymring tages alvorligt.