Fredericia Kommune har varslet besparelser på tilskuddet til pasning af egne børn i deres budgetforslag til 2023. Det anbefales, at tilskuddet nedsættes fra 85 procent af billigste nettodriftsudgift til dagtilbud til 61 procent, men det forstår hjemmepasserne ikke. Besparelsesforslaget kommer samtidig med, at antallet af hjemmepassere i Danmark er stigende og i øvrigt er blevet et bosætningsargument for mange unge forældre.

Besparelsen vil betyde en nedgang fra 7658 kr. til 5465 kr. pr. måned for 0-2 årige. I seneste budgetår har 79 børn været en del af ordningen. Det synes vi, i HJEM Fredericia, er en rigtig dårlig løsning af flere årsager:

Ordningen er udgiftsneutral – i bedste fald udgiftsbesparende – da kommunen kun betaler 85% af den billigste takst for pasning. Hvis tilskuddet nedsættes, forventer vi, at færre familier vil have råd til at vælge hjemmepasning, hvilket i så fald vil medføre øgede institutionsudgifter for kommunen. Presset på de eksisterende pasningstilbud vil samtidig gøre det sværere at indfri lovkravet om minimumsnormeringer, da der i forvejen er mangel på pædagoger. Med de nye barselsregler estimeres det desuden, at endnu flere helt små og meget plejekrævende børn vil have brug for en institutionsplads. Det er primært i den yngste aldersgruppe, de fleste vælger at hjemmepasse og derfor kan ordningen afhjælpe dette, skriver foreningen Hjem Fredericia i introteksten til det høringssvar, man har sendt til Fredericia Kommune.

Et af mange arrangementer hos Hjem Fredericia. Foto: Lisette Pedersen.

Maria Fogedgaard Christensen fra foreningen Hjem Fredericia er ærgerlig over, at en besparelse på tilskuddet til pasning af egne børn er kommet med i kommunens sparekatalog. Hun mener, at værdien man får er langt større og i øvrigt også billigere for Fredericia Kommune.

– Der er mange børn, der er hjemme, hvor forældrene ikke får tilskud, og det sker fordi, at man ikke må arbejde, hvis man får tilskuddet, men mange forældre vælger i dag at gå hjemme alligevel, arbejde om aftenen eller tilpasse livet til situationen, fordi det giver stor værdi at hjemmepasse. I dag er der 79 børn, der er en del af ordningen, og her vil det få stor betydning, hvis man vælger at spare på tilskuddet, siger Maria og uddyber:

– Vi synes, at det er kortsigtet at ville spare her. Vi mener ikke, at kommunen vil spare penge her. Hvis man nedsætter tilskuddet, så vil der være færre, der har mulighed for at hjemmepasse. Dem, der ikke har mulighed for det, skal have en institutionsplads i stedet, hvilket er dyrere for Fredericia Kommune.

Samtidig giver det børnene en anden start på livet, hvor der er andre værdier i fokus, end dem man ellers ser. Derfor er ordningen også i vækst rundt om i de danske byer, hvor forældre vælger en ny vej, i forhold til det institutionsliv, man har set vækste siden 1960erne.

– Det handler om ro, nærvær og tid. Det er det, man skal måle ordningen i, og ikke økonomi. Det handler om at få lov at være dem, der præger sin egne børn på daglig basis, få lov at være der, når de tager de første skridt, når de udvikler et sprog og være med til at opleve en masse ting sammen med dem. Det har givet både mig og dem, jeg kender som hjemmepassere, en stor værdi, siger Maria Fogedgaard Christensen og tilføjer:

– Man kan løbende se i medierne, at trenden fortsætter og der er mange, der vil det. Jeg startede selv som hjemmepasser for seks år siden, og siden er det kun gået en vej i Danmark. Særligt under coronatiden så man en kraftig vækst på området. Flere og flere kommuner tilbyder tilskudsordningen, så vi synes, at Fredericia sakker bagud, hvis man vælger at sætte tilskuddet ned.

Bosætningsfaktor

Maria Fogedgaard Christensen peger samtidig på, at det er et bosætningsargument, at man har et godt hjemmepassertilbud anno 2022. Tilskuddet afhænger af, hvor hjemmepasseren bor Det varierer meget, hvor stort et tilskud kommunerne yder, og nu har Vejle Kommune valgt at yde det samme som Fredericia Kommune.

– Vi ved, at mange bliver boende i de kommuner, hvor man tilbyder sådan en ordning. Jeg ved også, at mange vælger at blive boende i eksempelvis Fredericia efterfølgende, fordi de har været meget glade for ordningen. Mange har været meget glade for Fredericia, og derfor synes vi, i forhold til bosætning, at det er en helt forkert vej at gå. I Vejle har man lige sat tilskuddet op til det niveau som Fredericia, så jeg tænker da, at hvis Fredericia vælger at sætte det ned, så vil det for nogen, være et argument for at rykke til Vejle Kommune i stedet for Fredericia, men også for dem, der vil flytte til, vil det være et argument for at flytte til Vejle i stedet for Fredericia.

Underskriftsindsamling igangsat

For at få politikere og Fredericia Kommune i tale har foreningen valgt at skrive et høringssvar og starte en underskriftsindsamling.

– Vi har skrevet et høringssvar, som vi har sendt. Samtidig har vi oprettet en underskriftsindsamling, som vi vil medsende. Vores plan er dernæst at kontakte de enkelte lokalpolitikere og invitere dem med til vores næste arrangement i Hjem-regi, som er om 14 dage, for at vise dem, hvor godt det er.

Om Hjem Fredericia

HJEM Fredericia er en forening, som arbejder for at oplyse og rådgive om hjemmepasning, samt understøtte og være en del af hjemmepasserfællesskabet i kommunen. Foreningens facebookside hedder HJEM Fredericia, men de kan også findes på www.hjemlo.dk/Fredericia.

Læs høringssvaret