Kolding Kommune har ved en gennemgang af de to nye vandløbsstrækninger, der er lavet i Hylkedalen som en del af et klimatilpasningsprojekt, optalt et stort antal gydegravninger som tegn på, at havørrederne har taget de nye dele af Seest Mølleå til sig.

Seest Mølleå er blevet gensnoet ned gennem Hylkedalen. Havørrederne har taget det nye vandløb til sig, og gyder lystigt i det grus, der er lagt ud i vandløbet. Hele 21 større gydegravninger kunne Kolding Kommunes miljømedarbejder, Sten Frandsen, tælle sig frem til, da han her midt i december gennemgik de to nye strækninger af Seest Mølleå, der snor sig ned gennem Hylkedalen.

Klimatilpasningsprojektet i Hylkedalen
I efteråret 2021 etablerede Kolding Kommune i et samarbejde med forsyningsselskabet Blue Kolding to diger på tværs af Hylkedalen. Digerne skal tilbageholde vandet i Seest Mølleå, når der i forbindelse med skybrud eller langvarig regn kommer så meget vand, at det kan medvirke til, at der sker oversvømmelser i Kolding By. Som en del af klimatilpasningsprojektet blev to delstrækninger af Seest Mølleå i området mellem Motorvej E45 og Eliassensvej omlagt og gensnoet i engene i Hylkedalen. De to nye vandløbsstrækninger er tilsammen ca. 1,2 km lange. For at gøre de nye vandløb så naturlige som muligt og for at skabe nogle gode levesteder for fisk og smådyr, blev der lagt sten og grus ud i vandløbene.

Havørreder gyder deres æg i grusbunden
Gennemgangen af de to vandløbsstrækninger viser, at det har været en succes at lægge sten og grus ud i de nye vandløb. Havørrederne, der om efteråret og vinteren svømmer fra havet og ind i vandløbene for at gyde deres æg, skal kunne gyde deres æg i en vandløbsbund, der består af grus eller småsten på størrelse med golfbolde eller valnødder.

– Det er nemt at se, hvor havørrederne har gydt deres æg i grusbunden, – fortæller Sten Frandsen fra kommunens Natur og Vand afdeling.

Inden hun-ørreden gyder sine æg, graver den en fordybning i grusbunden. Derefter gyder den æggene ned i fordybningen, – og samtidig befrugtes æggene med sæd fra en eller flere han-ørreder. Herefter dækker hun-ørreden æggene til med grus. Det sker ved, at den lægger sig på siden og med sin hale vifter grus og småsten henover æggene. Dér, hvor ørrederne har gravet i vandløbsbunden fremstår bunden mere lys, fordi mange af småstene kommet til at vende deres lyse underside opad. Sten, der ligger i vandløb, har på den side, der vender opad, ofte mørke eller helt sorte begroninger af kiselalger. Havørredernes gydegravninger i vandløbene ses som områder, hvor småstenene på bunden er meget lyse.

– Det er glædeligt at se, at det grus, vi har lagt ud på de nye strækninger af Seest Mølleå, virker efter
hensigten, – og at så mange havørreder har gravet deres æg ned i det, – siger Sten Frandsen, der tilføjer, at kommunens miljømedarbejdere har planlagt at foretage en fiskeundersøgelse i Seest Mølleå til sommer næste år for at se, hvor mange småørreder, der kommer ud af havørredernes anstrengelser med at gyde deres æg i grusbunden.