Mandag aften var der borgermøde omkring havneudvidelsen i Fredericia. Forvaltningen i Fredericia Kommune og direktør for ADP A/S, Rune D. Rasmussen, holdt oplæg og efterfølgende var mulighed for at spørge ind til havneudvidelsesprojektet.

Havnen bliver større, det er nødvendigt for at kunne klare sig i den internationale konkurrence, samtidig skal der tages hensyn til byens borgere. Det var alle parter enige om i går aftes i Fredericia.

Mødet, der fandt sted i ADP Lounge i Fredericia Idrætscenter, blev overværet omkring af omkring 90 borgere, og var delt i to afdelinger. Den ene del var med oplæg fra kommuneforvaltningen og den anden med havnedirektør Rune D. Rasmussen, der gik i dybden med havneudvidelsen. De sidste tre kvarter var der spørgetid, og første mand til at tage ordet var Ib Bertelsen, der er formand fra karréforeningen Langebro, som repræsenterer 54 grundejere i Kanalbyen.

Ib Bertelsen. Foto: AVISEN

– Det er ikke overraskende for os, at den her plan gennemføres. Det, der overrasker er, at vores byråd, som for nogle år siden havde vison om at lave en kanalby og om at udvikle Fredericia til fra en møgbeskidt industriby til noget attraktivt. Det forpasser man nu ved at putte en møgforurenet virksomhed ude på Skanseodden i Crossbridge og en støjende virksomhed i form af ADP. Det synes vi er beklageligt. Det er både tåbeligt og for ringe, at de ikke holdt fast i de visioner, man vedtog med kanalbysprojektet. Sket er sket, sagde Bertelsen og fortsatte:

– Når vi kigger på tilladelsen, der ligger, kan vi ikke rigtigt se, at de konkrete tal på, hvad der sker efter udvidelsen, er taget med. Der er et eksempel med stabling af højde af containere. I skriver, at havnen kun kan stable i fem etager. Det er rigtigt. Det kan de som det er nu, men hvorfor ikke skrive vilkårene ind, så vi fremadrettet har styr på det. Hvorfor er der ikke vilkår til placeringen af kølecontainere og containere med farligt gods? Der er mange ting, som jeg synes, man har glemt. Hvorfor lader man ADP regne lige til stregen? Vi har hørt om 40 db, ADP regner med 39,5. Vi ved fra i dag, med en gammel sag, at når vi kommer til at klage over støjgenerne, uagtet muren, så bliver vi mødt med: Amen, så er det ikke 40 db, så er det 43 db. Når vi nu kæmper for ordentlige forhold, så bliver vi mødt med: “I skal leve med 43 db”. Jeg savner, at Fredericia Kommune tager fat og sørger for at få ordentlige forhold og regulær det én gang for alle. Det kunne man gøre ved at stille vilkår og ikke give blankocheck til ADP, som man har gjort her, sagde Ib Bertelsen.

Spørgsmålene var mange på borgermødet i Fredericia Idrætscenter mandag aften. Foto: AVISEN

Fredericia Kommune svarede efterfølgende på spørgsmål om stablingen af containere og fortalte, at de ikke har hjemmel til at skrive de kommende vilkår ind, og at man tager udgangspunkt i miljøkonsekvensrapporten. Der blev også svaret på kritikken omkring støjniveauet.

– Vi regner efter 40 db, der skal overholdes og hvor vi skal måle. Hvis der kommer en klagesag, så regner vi med usikkerheden til virksomhedens fordel, sagde Inger Pabst, der er afdelingsleder for Natur og Miljø i Fredericia Kommune.

Fæstningsdreng og direktør tog ordet

Adm. Direktør fra Fredericia Shipping, Klaus G. Andersen tog også ordet. Foto: AVISEN

En borger påpegede, at Venusvej var ved at blive trafikalt belastet som følge af havnen, og i den forbindelse tog Fredericia Shippings direktør, Klaus G. Andersen, ordet, og kom også med nogle generelle betragtninger.

– Jeg vil sige, at som havnevirksomhed, så er det her rigtigt vigtigt for os. Hvis vi ikke vokser, så dør man i logistikken. For aktivteten på havnen er det vigtigt. Det er vigtigt for Taulov, at vi kommer igennem med det her. Når vi kommer igennem med det her, så skal kommunen nok få noget ud af det, selvom det måske ikke bliver et direkte udbytte, sagde Klaus G. Andersen og fortsatte:

– Jeg er fæstningsdreng. Det ligger mig meget på sinde, at vi har et godt naboskab med byen og havnen. Der er ingen tvivl om, at når man ser visualiseringerne af havneudvidelsen, er det en voldsom udvidelse af havnen. Vi kommer tættere på byen, så den nabo, der er stor i forvejen, bliver større. Derfor er det vigtigt, når vi kommer til en driftfase, at vi driver den med et hensyn til byen, som den er nabo til. Det vil jeg gerne stå inde for i den udstrækning, vi kan. Det er blandt andet trafikken til og fra havnen. Trafikken kørte ad Røde Banke, og det er værdsat, at vi har ledt trafikken om til Snaremosevej, og vi er parate til at kigge på, om den skal ud mod motorvejen. Jeg noterer mig, at nogle lastbiler kører via Venusvej, og det vil jeg adressere. Vi vil arbejde dedikeret videre med at flytte trafikken over på banen, sagde Klaus G. Andersen.

Borgermødet sluttede klokken 21.00, og generelt ønskede borgerne svar på støjniveau og økonomien bag.