Danmarks 98 kommuner kunne tilsammen have frigjort omkring 34 milliarder kroner – svarende til ca. 9 procent af de samlede nettodriftsudgifter – hvis de havde formået at prioritere og anvende ressourcerne ligesom den mest udgiftseffektive kommune, som igen i 2021 var Vejle.

Det viser beregningen af kommunepotentialet, som sammenholder hver kommunes faktiske udgifter med udgiftsbehovet, givet kommunens befolkningssammensætning – f.eks. antallet af skolebørn, plejekrævende ældre, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere og mange andre parametre.

– Når borgmestre mangler penge i deres budget, så er den foretrukne forklaring, at de ikke har fået penge nok i tilskud og udligning fra Christiansborg. I stedet bør de rette blikket mod mere veldrevne og udgiftseffektive kommuner. Der er masser af inspiration at hente, siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS.

Kommunepotentialet udtrykker, hvor meget borgerne i en given kommune kunne spare årligt, hvis deres kommune blev indrettet som den mest udgiftseffektive kommune. 

Albertslund er i 2021 den mindst udgiftseffektive kommune. Blev Albertslund Kommune drevet lige så udgiftseffektivt som Vejle, kunne en arbejderfamilie med to børn i Albertslund i gennemsnit slippe godt 41.000 kr. billigere i skat om året. 

Du kan finde din egen kommune i nedenstående tabel, og du kan finde kommunepotentialet fra tidligere år og selv lave dine egne analyser af din kommunes kommunepotentiale her.