I Fredericia Kommune har man fokus på det gode ungeliv. Her spiller muligheden for, at de unge kan få et fritidsjob, en stor rolle, ligesom etableringen af en Ungeenhed skal samle trådene

I Fredericia Kommune ønsker man, at alle unge kan lykkes med at skabe et selvstændigt liv med job og uddannelse, og derfor arbejder man fokuseret med at udvikle tværgående tilbud, som rammer alle byens unge.

Et vigtigt redskab i den forbindelse er blandt andet muligheden for, at de unge kan få et fritidsjob.

– Forskning peger på, at det at have et fritidsjob gør en stor forskel for de unge. De lærer noget om økonomi, samtidig med at de tilegner sig vigtige kompetencer og erfaringer, der klæder dem godt på til både uddannelse og deres fremtidige voksenliv. Eksempelvis ser det ud til, at unge under 18 år med fritidsjob har op til 3 gange højere sandsynlighed for at være i job, når de er 25-29 år. Derfor er det vigtigt for os at understøtte, at unge i Fredericia har mulighed for at få et fritidsjob, så de har bedre forudsætninger på længere sigt, fortæller Connie Jørgensen, der er formand for Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget.

I forlængelse af Fredericia Kommunes målsætning om, at ”Alle unge, der har brug for et fritidsjob, har et fritidsjob”, har man det sidste år kørt et projekt, hvor en dedikeret fritidsjobkonsulent i Jobcentrets ungeteam har haft fokus på at støtte de unge. Både i forbindelse med at være opsøgende ift. at finde et fritidsjob, hjælpe med virksomhedskontakt og understøtte den unges vej ind i et fritidsjob. Det har eksempelvis været unge, som er vurderet til enten at være udsatte, eller hvis forældre har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ungeenhed skal samle trådene

Ud over fritidsjobkonsulenten er andre indsatser også på vej, og i Fredericia Kommune arbejder man i øjeblikket på at etablere Ungeenheden, som vil have et stærkt fokus på at samle fagligheder omkring de unge.

– Med Ungeenheden og fritidsjobkonsulenten er det vores mål, at endnu flere unge kan skabe et liv, som de ønsker sig med job og uddannelse. Vi ved nemlig, at der er sammenhæng mellem fritidsjob og uddannelse, da unge, der har et fritidsjob, ofte er mere motiverede, har en større tro på sig selv og med større sandsynlighed kommer i gang med en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Det er virkelig positivt og et godt afsæt for de unge, fortæller Pernelle Jensen, formand for Unge- og Uddannelsesudvalget.

Et særligt fokus i Ungeenheden vil være netop fritidsjob, og derfor laver man et helt nyt fritidsjobkoncept, som på sigt vil gøre det nemmere for alle unge uanset deres situation at få et fritidsjob. Det er et koncept, hvor ikke kun fritidsjobkonsulenten kommer til at hjælpe unge ud i fritidsjob, men hvor alle medarbejdere i Ungeenheden vil have fokus på det i deres daglige arbejde med de unge.

Fakta om Ungeenheden og fritidsjobkonsulenten

Ungeenheden er organisatorisk forankret som en afdeling i Fredericia Kommune.

Projektet og stillingen som fritidsjobkonsulent realiseres gennem midler fra Rådet for Beskæftigelse, Uddannelse og Udvikling.
Fritidsjobkonsulenten samarbejder tæt med både skoler og uddannelsesinstitutioner, unge- og fritidsmiljøer, UU, Familie- og Ungdomscentret, faglige organisationer, virksomheder, Den Boligsociale Helhedsplan m.fl.

Unge- og Uddannelsesudvalget samt Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget har på udvalgsmøder godkendt, at indsatsen med fritidsjobskonsulenten fortsætter resten af 2022.

  • Fritidsjobkonsulenten har indtil videre haft kontakt til 80 unge.
  • 59 er/har været i forløb/fået formidlet job.
  • 10 har kun haft behov for en enkelt sparring eller ikke ønsket et forløb efter første samtale.
  • 35 er kommet i fritidsjob.
  • 14 er aktuelt i gang med at få et relevant fritidsjob.
  • 13 er afsluttet uden job (7 har fået lavet ansøgning og ønsker selv at søge. 6 ikke motiveret/behov for anden indsats).
  • 4 erhvervspraktikker – 3 har ført til fritidsjob og 1 fører forhåbentlig til læreplads.

Derudover er der givet sparring til samarbejdspartnere og virksomheder.