Byrådsmedlem & tidligere ansat ved Telegrafregimentet O.S. Hansen og Folketingskandidat for Socialdemokratiet i Fredericia & tidligere Sergent i Militærpolitiet Jens Jonatan Steen.

Fredericia har lange traditioner som fæstningsby. Vores kaserne har en unik placering midt i landet, vi har stolte erfaringer fra det tidligere telegrafregiment og så har vi noget helt enestående og fremsynet med vores Cyberværnepligt.

Derfor er det også afgørende at det massive løft af Forsvaret, som blev vedtaget med det nationale kompromis tidligere på året, kommer til at gavne de dygtige soldater og deres omgivelser på Ryes Kaserne.  Et løft af udgifterne til forsvar og sikkerhed til 2 procent af BNP inden udgangen af 2033 giver øgede milliarder til investeringer i vores forsvar. En del disse skal gå til Fredericia. 

Den Socialdemokratiske regering gennemførte fornyeligt et ”kasseeftersyn” af forsvaret, der ikke overraskende afslørede huller i fundamentet. Det skyldes årelange underprioriteringer af vores soldater og forsvar, som Jens Jonatan tydeligt husker fra sin egen tid som Sergent i Militær Politiet. Ikke meget er blevet bedre siden dengang.

Forsvarets eftersyn tyder på misligholdelse af bygninger, udfordringer med rekruttering og ikke mindst et behov for et større fokus på vedligehold af servere, netværksudstyr og software. Alt det kan Ryes Kaserne være med til at levere løsningen på.

Særligt når det handler om cyber og IT, så står chefen Føringsstøtteregimentet og resten af de gode folk på Ryes Kaserne klar til at trække i arbejdstøjet. Her mener vi, at det vil være oplagt at flytte en større del af forsvarets Koncern IT fra Hvidovre til Fredericia. Forsvaret skal have gennemført en gennemgribende it-modernisering med nye stærkere kompetencer, nye datacentre og større fokus på IT-sikkerhed. Det bør Ryes Kaserne blive omdrejningspunkt for.

Samtidig bør vi øge investeringerne i bygningsmassen, så den bliver tidssvarende og vi bør særligt øget antallet cyberværnepligtige, som allerede har hjemme i Fredericia.

Vi har med Ruslands aggressive krigsførelse set hvor vigtige vores kompetencer på IT og cyber bliver. Det kan og skal Forsvaret leverer på, men det kræver massive investeringer og løft af de unikke kompetencer på Ryes Kaserne.

Fremtidens forsvar ligger allerede i Fredericia – nu skal investeringerne bare følge med.