Hvis to helt nye diplomingeniøruddannelser fremover skal ligge i Fredericia, vil det både bakke op om kommunens politik på området, men også om den grønne omstilling.

Om et år skal Fredericia Maskinmesterskole kunne byde to hold kommende diplomingeniører velkommen til studiestart på to helt nye ingeniøruddannelser. Det er ambitionen fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, der netop har ansøgt om at få de nye ingeniøruddannelser til byen.

Og udsigterne til, at Fredericia fremover kan tilbyde en endnu større vifte af uddannelsesmuligheder, ligger i direkte tråd med kommunens politik på området.

– Hvis vi får to nye diplomingeniøruddannelser til byen, så vil det uden tvivl bidrage til, at Fredericia i fremtiden bliver en endnu mere attraktiv studieby, og i kombination med planerne om et Campus centreret omkring Kanalbyen og Fredericia Maskinmesterskole, så er min forventning, at unge i endnu højere grad vil vælge Fredericia til, siger Pernelle Jensen, der er formand for Unge- og Uddannelsesudvalget.

Endnu mere kvalificeret arbejdskraft

Etableringen af to nye diplomingeniøruddannelser vil ikke kun være med til at sætte en streg under Fredericias position som en attraktiv studieby.

Uddannelserne vil nemlig blive tilrettelagt, så de studerende får et tilhørsforhold til det lokale erhvervsliv, så forventningen er, at de efter endt uddannelse også vil vælge Fredericia Kommune til.

– Etableringen af to nye diplomingeniøruddannelser i Fredericia et vigtig skridt i forhold til, at vi i fremtiden kan levere endnu mere kvalificeret arbejdskraft til de mange toneangivende virksomheder, der er i området. Samtidig sikrer vi også, at Fredericia fortsat er med til at støtte op om den grønne omstilling,” siger Fredericia Kommunes borgmester Steen Wrist.

Stærkt partnerskab med erhvervslivet

I forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningerne har man været i dialog med lokale virksomheder for at sikre, at uddannelserne er tilrettelagt, så de netop imødekommer den efterspørgsel på kompetencer, der er fra erhvervslivet.

– Det har været vigtigt for os, at digitalisering, grøn omstilling og bæredygtighed er vigtige elementer i den faglighed, der karakteriserer begge uddannelser, som også har et særligt fokus på bidrag til kompetenceforsyningen til Danmarks produktionscentrum, siger Asger Rabølle Nielsen, der er direktør for Erhverv på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Allerede nu er der indgået partnerskab med 20 lokale virksomheder, der forpligter sig på et tæt samarbejde med ingeniøruddannelserne – både i forbindelse med studieprojekter, praktikker og relevante studiejob, men også når det kommer til at ansatte de nyuddannede diplomingeniører.

Fakta

  • Planerne om at etablere to nye ingeniøruddannelser udspringer af regeringens udflytningsreform fra 2021.
  • Arbejdet med at udvikle uddannelsesforslagene og rammerne om uddannelserne er sket i et tæt samarbejde mellem UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Fredericia Kommune og Fredericia Maskinmesterskole.
  • Hvis prækvalifikationsansøgningerne bliver godkendt, igangsættes næste runde af ansøgningsprocessen.
  • Bliver de to diplomingeniøruddannelser endeligt godkendt, er det planen, at de første hold studerende starter på Fredericia Maskinmesterskole til september 2023.