I forlængelse af regeringens Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 har regeringen indgået en aftale med KL om blandt andet at fremskynde udfasning af gas til opvarmning. Aftalen indebærer, at alle kommuner i 2022 skal udarbejde en varmeplan for omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede.

– Vi har fået en opgave fra staten, som skal sikre, at vi bliver uafhængige af russisk gas. Det er et mål for alle kommuner i Danmark – også Fredericia. Nu er vi gået i gang sammen med vores samarbejdspartnere TVIS og TREFOR Varme at undersøge mulighederne og regne på, om eller hvor der kan rulles fjernvarme ud til erstatning for gassen, siger Tommy Rachlitz Nielsen, formand for Klima-, Energi- og Miljøudvalget.

I Fredericia Kommune omfatter opgaven primært områder med gasforsynede virksomheder, da der kun er få gasopvarmede boliger. Der skal som minimum planlægges for DanmarkC-området og for et område i Fredericia mellem Vestre Ringvej og Ydre Ringvej.

Varmeplanen skal være i overensstemmelse med Klimaplan 2020 og Fredericia for Verdensmålene. Planen skal endelig godkendes af Fredericia Byråd inden årets udgang.

– Det er en proces, der har været flere år undervejs, men nu sætter vi ind med en 100 meter spurt. Vi er super optimistiske og tror på, at det nok skal lykkes på grund af vores gode samarbejde med forsyningsselskaberne, og ikke mindst fordi vores virksomheder rykker på den grønne dagsorden, siger John Nyborg, næstformand i Klima-, Energi- og Miljøudvalget.

Næste skridt i arbejdet med varmeplanen bliver at ringe rundt til de virksomheder, der i dag bruger gas til opvarmning. Jo flere virksomheder, der er interesserede i fjernvarme, jo bedre bliver grundlaget, og jo større bliver sandsynligheden for, at der kan rulles fjernvarme ud i området.

– Virksomhederne i DanmarkC med gas- eller oliebaseret opvarmning behøver ikke vente på, at vi ringer til dem. De er meget velkomne til at kontakte os for at høre nærmere allerede nu. Vi håber og krydser fingre for, at det bliver muligt for vores forsyningsselskaber at tilbyde fjernvarme til det meste af DanmarkC, men det forudsætter, at der er tilstrækkeligt mange, der efterspørger det, siger Tommy Rachlitz Nielsen.

Når arbejdet med virksomhederne er klarlagt, starter arbejdet med at orientere boligejere med oliefyr. De skal alle have besked, om de har mulighed for at skifte til fjernvarme.

Fakta

Fredericia Kommunes nye varmeplan udarbejdes i tæt samarbejde med forsyningsselskaberne: TVIS, TREFOR Varme, Fredericia Fjernvarme, Evida og TREFOR Elnet.

Arbejdet med varmeplanen udspringer af en aftale indgået mellem regeringen og KL: Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne. Aftalen indebærer blandt andet, at kommunerne i 2022 skal gennemføre en planlægningsindsats for omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede, og at alle ejendomsejere med gas- eller oliefyr i disse områder inden udgangen af 2022 skal have klar besked om eventuelle muligheder for fjernvarme.