Jesper Schlüter blev sidste år ansat i Fredericia Kommune som chef for plan, byg og miljø i Fredericia Kommune, men allerede nu har han fundet et nyt arbejde. 

Slagelse Kommune oplyser i en pressemedelelse, at de har ansat Schlüter i en stilling som direktør for Slagelse Kommunes rammevilkår, og at han tiltræder pr. 1. februar 2023.

Jesper Schlüter har stor erfaring inden for blandt andet. by- og erhvervsudvikling. Senest har han været fagchef for plan, byg og miljø i Fredericia Kommune og serviceret ”Teknisk Udvalg” og ”Klima-, Energi- og Miljøudvalget”. Fra 2015 til 2021 var han ansat i Esbjerg Kommune, først som sekretariatschef i Teknik og Miljø og senest som chef for Byudvikling & Økonomi. Her var fokus bland andet på udvikling af kommunens arealer og ejendomme med afsæt i kommunens eget initiativ eller i tæt samarbejde med investorer. I Esbjerg var Jesper Schlüter også formand for kommunens Taskforce med ansvar for etableringen af særlige virksomheder og byudviklings-projekter. Fra 2008 til 2015 var Jesper Schlüter ansat i Nordfyns kommune, som Chef for Borgmesterkontoret med ansvar for den politiske betjening og organisationens udvikling. Sideløbende har han taget en Master i offentlig ledelse.

– Slagelse Kommune har et meget stort potentiale, men har også været igennem nogle år med forandringer og et nødvendigt, stramt budget, der uden tvivl præger alle i organisationen. Det har jeg fuld forståelse for, men vi skal sammen – roligt og respektfuldt – finde gode løsninger, som sikrer en effektiv og serviceminded drift til gavn for Slagelse Kommunes borgere og erhvervsliv. Med stor tillid til medarbejdernes faglighed og udførelse, bliver det min opgave at understøtte med retning og moment, og ikke mindst sørge for rigtig god forbindelse til vores politikere. Jeg ser meget frem til at blive en del af samarbejdet med alle parter, internt såvel som eksternt, udtaler Jesper Schlüter i en pressemeddelelse.