Verdensmesterskabet i fodbold bliver nu sparket i gang i Qatar. Holdningerne til dette mesterskab og afviklingen af det er mangfoldige. Det ændrer dog ikke på det faktum, at fodbold som en sport har været en stor fællesskabende faktor på verdensplan.

Fodbold blev i sin moderne form startet op i England, mens den første kamp i Danmark blev spillet på Rosenborg Eksercerplads i 1883. Fodbolden var oprindeligt en sport for amatører, men i England så tilskuerne fra især arbejderklassen intet problem i, at spillerne blev kompenseret for deres indsats. Derfor åbnede England allerede i 1885 sine turneringer for professionelle hold, hvorefter fodboldspillet blev afsindigt populært med tusindvis af tilskuere. I Danmark ville lederne af sport ikke tillade, at udøverne modtog sådanne fordele, og amatøridealet kom til at danne grundlaget for al sport i Danmark fra slutningen af 1800-tallet. DBU blev grundlagt i 1889, og de var enige. Der skulle gå mange årtier, før DBU tillod professionelle tilstande i Danmark og på landsholdet. Ikke desto mindre var grundlaget for fodboldspillet i Danmark lagt, og allerede i 1888 var der blevet dannet en turnering i København med KB som primus motor – og sikker vinder. Siden blev det efterhånden udvidet til at involvere hele landet. De første mange år var Danmarksturneringen fuldstændigt domineret af københavnske hold, mens provinsen havde sværere ved at slå de bedste.

FB spillede i 1923 ude mod Sperber fra Hamborg. Foto: Lokalhistorisk Arkiv

I Fredericia så man allerede i slutningen af 1800-tallet det første hold opstå. Den 17. juni 1896 blev Fredericia Boldklub stiftet. Oprindeligt var navnet dog Fredericia Ungdoms Cricket-Klub. På det tidspunkt var cricket blandt de mest populære sportsgrene, og det var først fra 1899, at man også spillede fodbold i boldklubben. I 1900 fik klubben lov til at bruge navnet Fredericia Boldklub. Inden da var der allerede en anden klub, som hed det. Denne ældre forening bestod hovedsageligt af ældre cricketspillere, der gik mere op i muntert samvær end i at spille cricket, og denne klub gik efterhånden i sig selv til fordel for den nye Fredericia Boldklub, hvor ambitionerne om spillet var højere.

Fredericia Boldklub holdt oprindeligt til ved Fredericia Vold ved den nuværende Nørreport. Senere fik man tilladelse til at træne ved Kastelsodden. Dette var omkring år 1900, hvor Fredericia Vold stadig var en militær fæstning. Derfor skulle byens kommandant give sin tilladelse. Kampene blev spillet på Fælleden, hvor alle rekvisitter og fodboldmål måtte transporteres hen, og banen blev målt op hver gang. Spillerne skulle desuden klæde om i en grøft.

FBs herrehold klar til kamp i 1915. Foto: Lokalhistorisk Arkiv

I 1906 ændrede dette sig. I dette år kunne de forskellige gymnastik og idrætsforeninger i byen benytte sig af en ny sportsplads ved Fynsgade og Oldenborggade. Her var der en bane med faste mål samt omklædningsrum med toilet og bad.

FB var dog langt fra den eneste fodboldklub, der opstod i Fredericia. Langs Østervold blev der om sommeren spillet fodbold og kricket hver aften, og den 21. april 1921 var der møde på volden, hvor Østervold Boldklub (ØB) blev stiftet med i alt 30 medlemmer, der især var unge ufaglærte og lærlinge. Der blev lavet udkast til love, og kontingentet blev sat til 25 øre om ugen. Af indsamlede penge fra medlemmerne blev der hurtigt indkøbt en fodbold og to sæt målstænger. Allerede i 1923 blev klubben indmeldt i Jysk Boldspil Union med et seniorhold og et juniorhold. Klubben spillede de første kampe på Fælleden og senere på Dragemarken ved Bülowsvej og Ydunsvej. Derefter flyttede man til Dyrskuepladsen (Egumvejens Skole), Idrætspladsen på hjørnet af Fynsgade og Kongensgade, og endelig i 1947 fik klubben bane på sydsiden af Randalsvej, hvor der også blev bygget et klubhus. Østervold Boldklub og Fredericia Boldklub blev i 1953 lagt sammen til Fredericia forenede Fodboldklubber (FfF).

Mange flere klubber blev grundlagt i kommunen, og det var ikke kun inde i selve Fredericia, at der opstod behov for fodboldklubber. Eksempelvis opstod der i begyndelsen af 1900-tallet også i Taulov et ønske blandt byens ungdom om at kunne dyrke idræt, og i 1911 blev Taulov Boldklub derfor stiftet. Taulov var en af de første stationsbyer i Jylland, der fik sit eget fodboldhold. I de følgende år vandt klubben flere kredsmesterskaber i JBU. Dette var på trods af baneforholdene, der ofte blot bestod af en nærtliggende græsmark, hvor kokasser og kreaturer først måtte fjernes.

Taulov Boldklub i 1936. Foto: Lokalhistorisk Arkiv

I 1930’erne blev det i Taulov derfor diskuteret, om ikke byen skulle have en egentlig idrætspark, og allerede i 1936 kunne byen indvie det nye anlæg, der udover en fodboldbane også omfattede en tennisbane og et klubhus med omklædningsrum. Hensigten med idrætspladsen var at fremme ungdommens muligheder for at dyrke sport. Stadionet blev i 1962 renoveret, og i 1966 kunne man indvie en stor tilføjelse i form af Elbohallen. Taulov Boldklub fortsatte frem til 1968, hvor Taulov Boldklub og Skærbæk Boldklub gik sammen og stiftede Taulov Skærbæk Idrætsforening.