Det er positivt, at regeringen og regionerne vil etablere 15 nye akutberedskaber, men det er blot et slag i luften, så længe der mangler personale til at bemande dem, siger fagforeningen FOA

Der skal etableres 15 ekstra akutberedskaber på tværs af de fem regioner, det er en del af sundhedsaftalen, og flere end de 5–10, der oprindeligt blev aftalt, det meddeler Sundhedsministeriet.

– Det er rigtig godt, at regering og regioner har fokus på den præhospitale indsats. Men det er i forvejen en kæmpe udfordring at skaffe personale til de allerede eksisterende beredskaber. Og så nytter det ikke meget med 15 nye funklende akutbiler, hvis de ender med at stå og samle støv i garagerne, siger Thomas Brücker, næstformand i Teknik- og Servicesektoren i FOA, ambulancepersonalets fagforening.

– Det eneste vi opnår, er at presse en i forvejen belastet personalegruppe til at yde endnu mere overarbejde i en tid, hvor flere er ved at bukke under for det kæmpe arbejdspres, de oplever.

Han fortæller, at oven i udfordringerne med personalemangel, så oplever ambulancepersonalet i dag at blive sendt ud til mange ikke akutte opgaver, for eksempel patienter, der skal køres på hospital for at få renset et sår eller til strålebehandling i et cancerforløb. Opgaver som ifølge FOA med stor succes køres af eksempelvis regionernes liggende sygetransportberedskaber. Det er biler, hvor der er en båre til dem, der har behov for at blive transporteret liggende, men hvor der ikke er behov for behandling i bilen, som den en fuldt udstyret ambulance kan levere.

– Vi skal have trukket mange af de ikke ambulancerelevante ture ud af akutberedskabet, så der frigives ressourcer. Det kan vi gøre ved fortsat at forbedre visitationen, så dem der skal have en ambulance, får en, og dem der ikke har, får en anden og mere relevant hjælp. Det er regionerne heldigvis i fuld gang med at kigge på, men der er stadig et stykke vej, før vi er i mål, fortæller Thomas Brücker.

Derfor foreslår FOA, at nogle af de nye beredskaber enten oprettes som permanente eller midlertidige liggende sygetransportberedskaber, indtil det vil være realistisk at bemande de ekstra beredskaber med uddannet ambulancepersonale. I dag tager det 6-7 år at blive færdiguddannet som paramediciner, hvorimod man kan uddanne en sygetransport-assistent på 2 måneder.

– Det er helt oplagt at øge kapaciteten i sygetransportberedskabet for derved at kunne frigive paramediciner- og behandler-ressourcer. På den måde vil vi sikre, at dem der har behov for akut hjælp altid kan få den hurtigt, og vi sikrer, at alle der har behov for at blive kørt liggende på en båre, også kan blive det, siger Thomas Brücker.