På trods af at de fleste danskere er kommet over på MitID, samtidig med at Digitaliseringsstyrelsen den 31. oktober 2022 officielt har udfaset NemID som danskernes identifikationssystem, må forbrugerne under Ewii afvente til en gang i december 2022, før EWII kan tilbyde MitID, når man skal anvende deres selvbetjening.

Netop nu er der valg til Ewiis repræsentantskab. Forbrugerne har modtaget et fysisk brev, hvor de så kan logge ind og stemme via en kode i selve brevet. Men selve valget er ikke lige til. For der er flere forhold, der skal tages stilling til, herunder at man kun kan stemme per måler, ikke som person eller forbruger. Ewii skriver på deres hjemmeside:

“Der er valg til EWIIs repræsentantskab, og du kan være med. Brug din stemme, hvor den bliver hørt – så husk, at stemme til EWIIs valg. I repræsentantskabet er der plads til ny energi. Til nysgerrighed. Uenighed. Og til fyrværkeri. Der er plads til din nabo. Dig selv. Og til fremtidens generationer. Her kan man stille de helt store spørgsmål. Eller åbne op for de små bekymringer. Vi giver plads til talenter. Og assistenter. Til den arbejdsomme, betænksomme, og dem der tænker grønt. Så kort sagt, brug din stemme, hvor den bliver hørt.”

Hvis man ønsker at stemme på en kandidat, så opfordrer EWII til at man enten anvender det forældede og udfasede NemID, eller den stemmekode man har modtaget i posten:

“Stem på din lokale favorit, som er opstillet til EWIIs repræsentantskabsvalg. Du kan stemme en gang pr. installationsadresse. Ha’ dit NemID eller din stemmekode, som du modtager i et brev fra EWII, parat”.

Man kan ikke stemme per brev, men kun digitalt, skriver EWII:

“Nej, du kan desværre ikke sende din stemme retur i et brev til os. Afstemningen foregår udelukkende digitalt af sikkerhedsmæssige årsager”.

Der er dog ikke nogen forklaring på, hvorfor EWII mener det er sikkert at sende koden per brev til forbrugeren, når man mener det er usikkert at modtage stemmen per brev retur til selskabet. Ideen med NemID og MitID er netop at man sikkert kan identificere en person. Men man skal altså have sin kode per brev for at kunne stemme digitalt “og sikkert”. Har man afviklet sit NemID og skiftet til MitID, kan man kun anvende koden fra brevet. Har man ikke fået dette fysiske brev, kan man skrive til EWIIs valgsupport.

Den første kommentar fra supportsystemet der skal hjælpe, da vi spørger om, hvorfor man anvender NemID, der altså nu er forældet, er at:

“Det er korrekt at NemID ikke længere anvendes i den finansielle sektor (banker m.m.), men det fungerer stadig og bruges af mange private og offentlige aktører heriblandt i vores valgsystem”.

Digitaliseringsstyrelsen har dog officielt markeret at den 31. oktober 2022 er skæringsdatoen for udrulningen af MitID. Det betyder i praksis at kun få har NemID, der også kalder MitID for den primære ID-løsning.

“Man vil efter den 31. oktober fortsat kunne benytte NemID til alle offentlige og nogle private selvbetjeningsløsninger, men MitID er nu den primære ID-løsning i Danmark”, skriver Digitaliseringsstyrelsen.

EWIIs direktør, Lars Bonderup Bjørn forklarer, at der på det tidspunkt, hvor man skulle vælge en løsning til EWIIs repræsentantskabsvalg, ikke var klarhed over forløbet med MitID.

– Det koster jo nogle penge at afholde et valg. Og på det tidspunkt gik vi med det, vi vidste. Desuden skal vi også tage hensyn til andre aspekter i valghandlingen end hvem personen er. For man kan stemme efter måleren, forklarer Lars Bonderup Bjørn.

Men også EWIIs almindelige selvbetjeningssystem er endnu ikke overgået til NemID. Der sker først i løbet af december måned. Derfor er de kunder, der helt har lagt NemID på hylden ikke i stand til at logge ind med danskerne primære ID-system, MitID.

Valget til repræsentantskabet har historisk ikke fået mange forbrugere op af stolen, men Lans Bonderup Bjørn vil gerne have at så mange som muligt stemmer. Han forudser samtidig at der til næste valg vil være en 100% digital løsning til selve valghandlingen. Diskussionen om hvem der kan stemme er mere kompleks, herunder om boligselskaber kan stemme på vegne af deres lejere. Bjørn mener at man med den nuværende valgløsning har forsøgt at gøre det sikkert at stemme, på trods af at man altså baserer stemmeafgivningen på et fysisk brev og det forældede NemID.

Vejledning og forklaring til valget kan man finde på selskabets hjemmeside, der også redegører for betydningen af valget til deres repræsentantskab:

“Tanken om at tage del i et repræsentantskab kan være lidt skræmmende. Mange kender tvivlen om at ‘passe ind’. Men adgangen for at blive medlem er nemlig – foruden at være tilkoblet EWIIs distributionsnet for elnet, vand eller varme – også at være sig selv. Medlemmerne repræsenterer den almene forbruger og kan bidrage med nysgerrighed i koncernen og stille spørgsmål til det, de interesserer sig for. Det er desuden repræsentantskabet, der vælger EWIIs bestyrelse og bestyrelsesformand, ligesom de også godkender årsregnskabet og disponering af resultatet”.

I 2022 har der været stor uro om de stigende energipriser. Derfor er energisektoren generelt kommet i flere danskeres søgelys. Flere politikere stiller da også op til EWIIs repræsentantskab. Fra Fredericia Byråd kan man stemme på John Nyborg (A), Bente Ankersen (A), Turan Savas (A), Christian Bro (A), Susanne Eilersen (O), Peder Tind (V), Kenny Bruun Olsen (V), Karsten Byrgesen (D) og Tommy Rachlitz Nielsen (C). Valget slutter den 15. november 2022 kl 23.59.

Men ønsker man at stemme digitalt, skal man altså have et fysisk brev klar eller kontakte EWIIs valgsupport.