Flere har oplevet at modtage stemmekoder, der er ugyldige. EWII arbejder lige nu på højtryk for at rede trådene ud. På grund af fejlene rejser flere politikere nu spørgsmål ved processen omkring repræsentantskabsvalget, der officielt slutter imorgen aften.

Vi har været i kontakt med EWII, der endnu ikke kan svare konkret på, hvad der er sket. Men de bekræfter at der arbejdes på at finde svar på forløbet. Fremsendelsen af forkerte stemmebreve er sket til mange forskellige, både private og erhverv. De ugyldige stemmer er blevet annulleret. Flere der har forsøgt at stemme, har derfor fået fejl under afstemningen. Det har også regionsmedlem og byrådsmedlem i Fredericia Kommune, Karsten Byrgesen (D) oplevet:

– Jeg er dybt forundret over det her. Min mistanke blev vakt, da jeg sad med min stemmeseddel og ikke kunne stemme. Jeg har skrevet to gange til EWII om det, men jeg har ikke fået svar. Jeg er utryg ved det her. Hvem kan vide, hvilke stemmer der er blevet annulleret. Og kan man sidde og se, hvem der har stemt hvad. Derfor stiller jeg spørgsmål ved hele afstemningsforløbet. Hvis jeg eksempelvis mangler en stemme for at blive valgt, hvordan kan jeg så vide, om stemmerne er modtaget og registreret korrekt.

På den baggrund ønsker Karsten Byrgesen (D) at afstemningen går om, så man kan have tillid til at alle stemmer er korrekte. Også Kenny Bruun Olsen (V) er dybt bekymret over, at man ikke kan lave et fejlfrit valg. Valget til EWIIs repræsentantskab er vigtigt for mange, der stiller op, ikke mindst set i lyset af energikrisen. Derfor ser Olsen også med stor alvor på forløbet:

– Man skulle tro at det er en praktikant, der har stået for det. Jeg har flere eksempler på at stemmesedler er havnet de forkerte steder. Også i store mængder. Så man bliver virkelig bekymret. Jeg vil jo sige at afstemningen skal gå om, for det minder mig om valgfusk i bananrepublik, siger Kenny Bruun Olsen.

Efter planen skal valget være slut imorgen aften klokken 23.59. Derfor er det i sidste øjeblik at det kommer frem, at der har været udsendt fejlbehæftede stemmebreve til repræsentantskabsvalget.

EWII har lovet at vende tilbage med svar på vores spørgsmål, herunder en præcis forklaring på, hvad der er sket, samt om man vil lade afstemningen gå om. Ved deadline har EWII endnu ikke svaret.