Der var frist for ansøgninger til Fjernvarmepuljen den 2. december, og der har været massiv interesse for at søge puljen. Der er ansøgt for flere midler, end der er afsat, men Energistyrelsen vurderer alligevel, at der kommer til at være midler nok til alle de ansøgninger, der lever op til kravene.

Fjernvarmepuljen lukkede for ansøgninger fredag den 2. december. Energistyrelsen har modtaget 112 ansøgninger fra forskellige fjernvarmevirksomheder. I alt er der ansøgt for omkring 453 mio. kroner, der svarer til lidt over det beløb, der var i Fjernvarmepuljen. Der er dog fundet midler på reserven, så alle berettigede ansøgere vil kunne modtage støtte.

– Vi er glade for, at der har været så stor interesse for Fjernvarmepuljen. Det vidner om et stort fokus på hurtigt at få udrullet mere fjernvarme som erstatning for olie- og gasfyr, siger vicedirektør i Energistyrelsen Stine Leth Rasmussen.

Fjernvarmepuljen giver tilskud til fjernvarmeværker, der ønsker at udrulle fjernvarmenet i nye områder, hvor der i dag opvarmes med olie- eller gasfyr. Puljen bidrager dermed til, at danskerne kommer af med deres olie- og gasfyr og til at reducere den danske CO2-udledning.

Partierne bag Klimaaftalen fra 2020 har over flere omgange (senest med Vinterpakken 2022) besluttet at allokere flere penge til fjernvarmepuljen. Der sker i lyset af krigen i Ukraine og den store efterspørgsel på at få udrullet mere ny fjernvarme til erstatning for olie- og gasfyr. Det betyder også, at der har været midler nok i puljen til at kunne imødekomme de mange ansøgte projekter i år.

– Vi er virkelig glade for at kunne fortælle, at det ser ud til, at vi kan give tilsagn til alle de ansøgninger, der lever op til kravene. Det er gode nyheder for forbrugerne, fjernvarmevirksomhederne, den grønne omstilling og forsyningssikkerheden, siger vicedirektør i Energistyrelsen Stine Leth Rasmussen.

Mulighed for at søge igen til næste år
Energistyrelsen er fortsat i gang med at sagsbehandle ansøgningerne. Det betyder, at der kan være ansøgninger, der ikke lever op til de krav, der er stillet til ansøgningerne. Hvis der er mangler i ansøgningerne, bliver den konkrete fjernvarmevirksomhed kontaktet af Energistyrelsen.

Hvis der er fjernvarmevirksomheder, der ikke har nået at søge inden for tidsfristen, så har de mulighed for at søge til næste år, hvor puljen åbner for ansøgninger på ny.

Fakta
– Fjernvarmepuljen er en pulje, der giver tilskud til fjernvarmeselskabers udrulning af fjernvarmenet i nye områder.

– Energistyrelsen har i denne runde modtaget 112 ansøgninger, og der er ansøgt for lidt over 453 mio. kr.

– Puljen åbner igen for ansøgninger d. 23. januar 2023.