Ved byrådsmødet den 12. september 2022 spurgte Liberal Alliance i spørgetimen ind til, hvilke forebyggende tiltag byrådet vil tage, med baggrund i de skader den sidste tids regn har forvoldt.

Spørgsmålets begrundelse var, at nedbørsmængden var ekstrem og nok kommer igen. Spørgsmålet blev  først fejet lidt til siden men blev så diskuteret og taget alvorligt.

Tommy Rachlitz Nielsen (C) nævnte, at der er ikke afsat væsentlige midler i indeværende år, men der forventes at komme flere midler i det kommende budget. Borgmester Steen Wrist (A) nævnte, at en tilpasningsplan er igangsat med 53 punkter, men ingen midler pt.. Cecilie Roed Schultz (Ø) forventer ca. 1 mio. til anlæg og 1 mio. til service årligt (hvem sagde ingen midler?). Christian Bro (A) vil sikre bedre vedligehold af tidligere underfinansierede broer, vejbrønde m.v. og at fremtidige vedligehold løbende vil ske inden for retvisende budgetter?

Alle er gode tiltag, men byrådet bør både se bredere og alle realiteter i øjnene. Der kommer mere vand. Der kommer mere blæst. Vi får kort sagt mere ekstremt vejr i form af kraftigere blæst, nedbør og / eller regnfattige somre.

Grundet de seneste hændelser i Fredericia by er byrådets fokus hovedsagelig der.

MEN hvad med at kigge på kyststrækningen fra cirkelbroen og ud til Bøgeskov Jollehavn?

Når man går eller sejler ruten, ser man flere steder skred, væltede træer o.l. der indikerer, at der er vand i det bakkede terræn, der på kort eller lang sigt alt efter jordbundssammensætningen vil sætte sig yderlige.

Der bør kystsikres hårdt ikke bare ral og sand langs hele kysten for at beskytte imod havets gnaven nedefra.

I 2019 var der udfordringer ved Trelde Næsvej og Trelde-projektet med en hård kystsikring kan være en løsningsmodel til andre områder langs kysten.

Den kraftige erosion, der har fundet sted flere steder langs kysten, bør indgå i de kommunale klimasikringsplaner, så ikke kun midtbyen prioriteres. Det er både bedre, billigere og mere fornuftigt at forebygge.  Der er mange værdier på spil, ud over de rene naturmæssige.

Kære byråd, spareplaner eller ej, Liberal Alliance opfordrer jer til at lave et langsigtet klimasikringsbudget med konkrete tiltag for hele kommunen, gerne en handlingsplan over f.eks. 5 til 10 år der sikrer natur og værdier samt forsikringspriser der holder sig i ro.

Poul Rand, Calvinsvej 34, 7000 Fredericia, Lokalformand Liberal Alliance, Fredericia.