Den 27. juni 2022 udtalte Ankestyrelsen, at tidligere byrådsmedlem Lars Ejby havde været generel inhabil i tre perioder og bad i den forbindelse byrådet om at oplyse, hvad Ankestyrelsens udtalelse gav byrådet anledning til. Nu konkluderer forvaltningen, at alle sager og beslutninger kan opretholdes.

Når Økonomi- og Erhvervsudvalget i Fredericia Kommune mødes mandag, skal udvalgsmedlemmerne blandt andet drøfte Ejbysagen. Ankestyrelsen valgte, efter en række avisartikler og henvendelser, selv at tage sagen op fra Fredericia, og konkluderede senere, at det socialdemokratiske byrådsmedlem ved flere lejligheder havde været inhabil.

Byrådet behandlede Ankestyrelsens henvendelse den 15. september 2022 og svarede i forlængelse heraf Ankestyrelsen, at byrådet ville følge Ankestyrelsens anbefaling om at gennemgå alle sager for de tre perioder i relation til om tidligere byrådsmedlem Lars Ejby i nogen af sagerne tillige har været speciel inhabil.

Nærværende sag er en orientering om gennemgangen af sagerne i de tre perioder for mulig speciel inhabilitet og de eventuelle konsekvenser heraf, skriver forvaltningen og fortsætter:

Den 27. juni 2022 udtalte Ankestyrelsen, at tidligere byrådsmedlem Lars Ejby havde været generel inhabil i tre perioder og bad i den forbindelse byrådet om at oplyse, hvad Ankestyrelsens udtalelse gav byrådet anledning til. Byrådet behandlede Ankestyrelsens henvendelse den 15. september 2022 og svarede i forlængelse heraf Ankestyrelsen, at byrådet ville følge Ankestyrelsens anbefaling om at gennemgå alle sager for de tre perioder i relation til om tidligere byrådsmedlem Lars Ejby i nogen af sagerne tillige har været speciel inhabil.

Ankestyrelsen kvitterede for byrådets besvarelse allerede den 19. september 2022 og oplyste, at Ankestyrelsen ikke ville foretage sig yderligere i sagen.

På baggrund af Ankestyrelsens udtalelse af 27. juni 2022 og byrådets besvarelse til Ankestyrelsen af 15. september 2022 har forvaltningen gennemgået alle dagsordner og dagsordenspunkter for de tre perioder, hvor Ankestyrelsen har vurderet, at tidligere byrådsmedlem Lars Ejby var generel inhabil. Forvaltningens gennemgang er sammenfattet i det vedhæftede notat ”Vurdering af speciel inhabilitet – Gennemgang af sager”.

Læs forvaltningens vurdering her

Det er forvaltningens vurdering, at alle beslutninger og afgørelser i de tre perioder, hvor tidligere byrådsmedlem Lars Ejby har været generel inhabil i.f.t at kunne sidde i Økonomiudvalget, kan opretholdes. Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler Byrådet at tage orienteringen til efterretning.

Kommunaldirektør: Det er grundigt vurderet

Camilla Nowak Kirkedal. Arkivfoto: AVISEN

Kommunaldirektør Camilla Nowak Kirkedal slår fast, at man har gennemgået sagerne meget grundigt.

– For hver af de sager, som vi har identificeret, har kommunens jurister lavet det, man kalder en konkret væsentlighedsvurdering. I den bliver der lagt vægt på en række forskellige elementer. Det er flere, end jeg sådan lige kan remse op, men alle elementer fremgår af bilaget til sagen, som er til politisk behandling i den næstkommende uge, siger Kirkedal.

Selvom flere politikere undervejs i Ejbysagen har udtrykt, at stemningen kunne være dårlig, når man arbejdede med emner, hvor de følte, at Lars Ejby var inhabil, så konkluderer den forvaltningsmæssige undersøgelse nu, at alt er okay i forhold til de mange beslutninger og afgørelser, der blev taget.

– Der skal være rimelig sikkerhed for, at et inhabilt medlem ikke har udøvet afgørende påvirkning af sagen. Det er den rimelige sikkerhed, der på juridisk sprog er behandlet i den konkrete væsentlighedsvurdering af de enkelte sager, slutter Fredericia Kommunes kommunaldirektør.