På baggrund af en artikel i New York Times har DR udgivet en artikel, der savner kildegrundlag. Det sker som en del af woke-bevægelsens totalitære syn på Elon Musk og modstandere af wokeismen, der også har fået et solidt fodfæste hos flere journalister på den danske, skattebetalte kanal, DR. Efter at Elon Musk har købt mediet Twitter, er der udkommet indtil flere artikler, hvor flere centrale påstande i teksten ikke kan dokumenteres, men hvor vinklen er særdeles negativ overfor opkøbet .

Også New York Times har været præget af woke-budskaber, og i den iøvrigt ret kortfattede artikel, påstås det blandt andet at omfanget af “hadtale” (der typisk er ting wokister vil forbyde at andre siger) er steget efter at Musk opkøbte Twitter. Wokeister har en meget lav tolerancetærskel, og har historisk primært anvendt Twitter til at sprede propanda eller udføre chikane mod personer og virksomheder, de ikke kan lide. Herunder den berygtede cancel-culture, hvor wokeisterne målrettet angriber personer, de vil have bandlyst fra offentligheden. Wokeisterne er generelt af den opfattelse, at anklager i sig selv er beviser, og kulten arbejder målrettet på at anklager skal føre til sanktioner, uanset om der er faldet domme eller ej.

Det har vakt stor vrede blandt kulten at Elon Musk har købt deres foretrukne propaganda platform, og det ses nu også i Danmark. DR’s artikel “Ny undersøgelse peger på eksplosion i mængden af mængden af hadtale på Twitter” er en fiktiv historie, hvor journalisten bag også har overdrevet konklusionerne fra den oprindelige artikel på New York Times. Citatartiklen baserer sig udelukkende på New York Times påstande, og det amerikanske medie leverer ingen dokumentation for påstandene om at der er sket en stigning i “hadtale” på Twitter. Deres artikel er baseret på “Center for Countering Digital Hate“, “the Anti-Defamation League” og “andre” lignende grupper. Der er tale om private organisationer, der primært kan beskrives som woke-organisationer uden videnskabelig redelighed. Deres undersøgelse kan derfor ikke kvalificeres som værende uden bias og dermed neutral. Eksempelvis fremgår det ikke af New York Times artikel hvordan man i woke-organisationerne har afgjort, hvad der skal måles som “hadtale”.

Den ukritiske formidling af påstandene på DR er en del af en betydelig kursændring i kvaliteten af indhold, hvor rene citatartikler bygges op uden grundliggende afprøvelse af det kildekritiske grundlag. Tror man således på DR’s upartiskhed vil man fejlagtigt komme frem til den konkusion, at der har været en eksplosion af angreb på homoseksuelle, jøder og andre grupper på Twitter efter at Elon Musk har opkøbt virksomheden. Men dette er ikke korrekt. Artiklen på DR er i bedste fald tendentiøs, og i værste fald en løgnehistorie med et politisk motiv. DRs journalist har udpeget den danske Maia Kahlke Lorentzen som specialist, og hun kommer i artiklen også med citater, der indeholder en lang række af spekulationer og udokumenterede påstande. På hendes hjemmeside har hun offentliggjort en lang række af stærkt kritiske partsindlæg mod Elon Musk, hvilket burde gøre hende meget utroværdig som kilde, tilmed med ekspertbetegnelse på DR.

“Den seneste udvikling resulterer i en platform, som er mere usikker for minoritetspersoner”, siger Maia Kahlke Lorentzen i DR’s artikel. Men det er der ingen dokumentation for, og det er heller ikke sandt at Musk har ophævet reglerne på Twitter eller tilladt “hadtale”. Der er således tale om journalistiske kampagner mod Elon Musk, også fra DR, der mangler en nødvendig redaktionel kontrol af wokeistiske journalisters vinkler. De er i stigende grad blevet mere løsagtige og substansløse, og fremmer hovedsageligt kun den opfattelse, at vi ikke får uvildig formidling på det statsbetalte medie.

Opkøbet af Twitter er en af de største slag i kulturkrigen, der netop nu raser over det meste af den vestlige verden. Elon Musk har forklaret, at han med opkøbet ønsker at opbygge et frit medie, der ikke er underlagt skyggecensur (hvor folk censureres uden at vide det), udelukkelse og politiske dagsordener. I går offentliggjorde han en række af dokumenter, der afslører at Twitter har samarbejdet tæt med politiske partier i USA om at fjerne personer og ytringer, selvom der end ikke var tale om overtrædelser af hverken love eller Twitters egne regler.

Alt tyder dog på at DR fortsætter med at formidle udokumenterede påstande og deltage aktivt i woke-bevægelsens kampagne mod ytringsfrihed og retten til at blive hørt. Til gengæld er Twitter åbent, så enhver kan se dokumentationen direkte på Twitter og udenom DRs politiske dagsordner.