Dorthe Bjerre er ansat som ny faglig leder for KFUM’s Sociale Arbejdes 28 sociale caféer og væresteder landet over.

De sociale caféer har dagligt over 1.200 gæster. Mange af caféerne driver også Social Drive Out, som ugentligt bringer nærvær, mad, fornødenheder og tilbud om gældsrådgivning, retshjælp og behandling for rusmidler og ludomani til lokal- og landområder 80 steder i Danmark.

De sociale caféer og væresteder er omsorgstilbud rettet mod mennesker i ensomhed, personer med psykiske lidelser, hjemløse og rusmiddelafhængige. Mange af caféerne tilbyder også økonomi- og gældsrådgivning, retshjælp, IT-hjælp og konfliktmægling mv.

Dorthe kender KFUM’s Sociale Arbejde godt, da hun tidligere har arbejdet med forskellige projekter under hovedkontoret i Middelfart og i den sociale Café Paraplyen i Vejle.

Dorthe er uddannet på Roskilde Universitet som cand.scient.adm. og har tidligere været ansat som city brand manager i Vejle Kommune samt indehaver af en konsulentvirksomhed, som har rådgivet om branding og udvikling af bymidter gennem etablering af partnerskaber og samarbejde mellem offentlige institutioner, foreninger og private virksomheder.

55-årige Dorthe bor i Vejle med sin mand. Fritiden bruges med familien, som spinning-instruktør, golfspiller, og på ski. Hun er endvidere medlem af styregruppen for Brobyggeren – et kunstprojekt i Mølholm Sogn, hvor overskuddet fra salg af en skulptur går til arbejdet med udsatte borgere.

KFUM’s Sociale Arbejde hjælper børn, unge og voksne i udsatte livssituationer, fx ensomme, hjemløse, psykisk sårbare, mennesker i misbrug og fattigdom, sårbare familier og andre, som står udsat. Med omkring 1.250 ansatte og over 2.700 frivillige er KFUM’s Sociale Arbejde en af Danmarks største sociale diakonale organisationer med flere end 170 institutioner og sociale tilbud.